Hospitační vychytávky. 2. část - cíl vyučovací hodiny

Vydáno: 5 minut čtení

V první části našeho seriálu věnovaného hospitacím jsme se podívali na hospitaci jako na návštěvu a zdůvodnili, proč vedení školy na hospitace chodí. Dnes se na hospitace podíváme podrobněji z hlediska cílů – ale nikoliv v tom smyslu, proč někdo na hospitace chodí, ale jaký je cíl vyučovací hodiny. Ten je totiž základem celého procesu.

Hospitační vychytávky
2. část – cíl vyučovací hodiny
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha,

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
Oblasti plánování zaměstnanců
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Ukončení školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Odpolední vyučování 1. stupeň
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP

Články

Hospitační vychytávky. 1. část - Hospitace jako návštěva