Hodnocení v dílně čtení

Vydáno: 6 minut čtení

V 10. díle seriálu o dílnách čtení se věnujeme specifičnosti hodnocení v tomto formátu.

Hodnocení v dílně čtení
Ondřej
Hausenblas
člen
Kateřina
Sobotková
pedagogická

Související dokumenty

Pracovní situace

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele
Školní družina a kritéria ČŠI
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Oblasti plánování zaměstnanců
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole

Poradna

Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení v náhradním termínu
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Výuka plavání a omluvenky
Nehodnocení

Články

Dílna čtení jako příležitost pro společné profesní učení
Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 2. část
Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 1. část
Dílna čtení jako příležitost k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků
Dílna čtení v 9. třídě
Co přináší a obnáší pravidelná dílna čtení na 2. stupni
Dílny čtení - jak na ně (nejen) v první třídě
Jak propojujeme dílny čtení s výukou literatury
Jak jsme zaváděli dílny čtení ve třídě a ve škole