Dyslexie a rozumové nadání - příklady dobré praxe: Výzva ke spolupráci při tvorbě sborníku

Vydáno:

V devadesátých letech minulého století vydával Institut pedagogicko-psychologického poradenství sborníky specifických poruch učení a chování. Byly to erudované zdroje informací pro nápravu handicapů. V rámci aktuálních požadavků na proměnu vzdělávacího přístupu je důležité neignorovat potenciál dětí a mládeže.

Dyslexie a rozumové nadání – příklady dobré praxe: Výzva ke spolupráci při tvorbě sborníku
Ing.
Dagmar
Rýdlová
ali