Důstojnost

Vydáno: 8 minut čtení

Ze všech dětí vyrostou dospělí. Ovšem cesty k dospělosti i později samotná dospělost se dítě od dítěte výrazně liší. Aniž bychom popírali vliv dědičnosti a dalších biologických předpokladů, podstatná část odlišností souvisí především s podmínkami a výchovnými přístupy v rodině a později i ve škole. Jistě je okolností mnohem víc na úrovni celospolečenské i individuální, ale tato dvě prostředí pokládáme za klíčová.

Důstojnost
PhDr.
Václav
Mertin
Dětský psycholog
Role dalších činitelů, tedy médií a vrstevníků, narůstá postupně – v pubertě a adolescenci může na nějakou dobu dokonce převážit vše ostatní. Takže výsledná dospělost se liší i v závislosti na všech těchto okolnostech. Závažný společenský problém spočívá v tom, že dospělost řady jedinců je velmi složitá, nevíme si rady s jejich přehnanou agresivitou, vulgárností, destruktivitou, asociálním jednáním, absolu