Domácí násilí jako systémový problém

Vydáno:

Koronavirová krize se projevuje nejen na fyzickém, ale také na psychickém zdraví populace. Obecný nárůst depresí, úzkostí i sebevražedných tendencí zaznamenává Národní ústav duševního zdraví. Ve společnosti roste frustrace a s ní vztek, což občas odnášejí i ti nejnevinnější, totiž děti.

Dle Petry Wünschové, vedoucí centra Locika, to souvisí s tím, jak jsou nastavena opatření, která upozaďují potřeby dětí. „Děti přišly o většinu zdrojů sebevědomí či rozvoje – kroužky, kamarády, školu. Není to pro ně vývojově správně. Navíc logicky atmosféra v rodinách houstne, nikdo neví, jak věci budou,“ sděluje Wünschová. Centrum Locika se zabývá pomocí dětem, jež jsou domácím násilím ohrožené, a na svých stránkách nabízí společně s Linkou bezpečí také pokyny pro odborníky, kteří s dětmi pracují.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Zákonný zástupce
Bezplatné poskytování učebnic
Rodič, poručník, pěstoun
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
OČR - prarodič
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Kurzy
Výuka Aj
Podnapilý rodič
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka