Do první třídy v době (post)covidové

Vydáno:

Jestli děti nastoupí prvního září fyzicky do první třídy, a všichni jim přejeme, aby se nejednalo o pouhých pár zkušebních dnů prezenční výuky, ale regulérní docházku do školy přerušovanou pouze regulérními prázdninami, čeká paní učitelky pořádný kus práce. Bude na jejich mistrovství, aby hledaly cesty dohánění všemožné látky i vytváření příslušných návyků a dovedností pro ty děti, které se za poslední rok převážně distanční docházky do mateřské školy příliš neposunuly, snad jen vyrostly a přibraly pár kilo.

Nebylo by jim nic platné, kdyby začaly nacházet viníky nedostatků. Přestože v konkrétních případech jednoznačně existují – jsou to rodiče, kteří se svým dětem moc nevěnují a nezměnili své přístupy ani v období karantény, když děti nechodily do školky.
Pro první třídu základní školy je pro všechny děti z ročníku jediné skutečně rozhodující kritérium kalendářní věk, nedá se nic dělat, právo nastoupit mají všechny. Zvyšovat počty odkladů není systémově

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Bezplatné poskytování učebnic
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření

Poradna

Výuka Aj
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka