Dítě, škola, rodiče, společnost - interakce v novém hávu aneb Návrat k tradičním hodnotám

Vydáno: 6 minut čtení

V celé současné záplavě přijatých či ještě nepřijatých školských předpisů (vyhláška o hygienických požadavcích, zákon o pedagogických pracovnících, zákoník práce) nějak zapomínáme na to zásadní a rozhodující: do školy chodí děti a ty se musí učit v bezpečném a podnětném prostředí. Přestože tento článek vychází z mé dřívější úvahy, nemusím na něm ve světle stávajících křiků, ať už v parlamentu, či na sociálních sítích, příliš mnoho měnit. Všichni ti za řečnickým pultíkem nebo u klávesnice nějak nechápou, že dítěti, které sedí ve školní lavici, jsou všechny tlachy naprosto fuk.

Dítě, škola, rodiče, společnost – interakce v novém hávu aneb Návrat k tradičním hodnotám
Ing.
Milan
Hausner
byvaly reditel ZS Lupacova, lektor a poradce
Dnešní epocha je plná takřka nemilosrdných válek všech se všemi, mezi rodiči, rodičem a učitelem

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Spolupráce rodiny a školy
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů

Poradna

Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Podnapilý rodič
Kurzy
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce