Dílny čtení - jak na ně (nejen) v první třídě

Vydáno: 6 minut čtení

V dnešním dílu seriálu o dílnách čtení se o svou zkušenost podělí učitelka ZŠ a MŠ Dobronín Alena Horská, která v tomto formátu pracuje už od začátku 1. třídy.

Dílny čtení – jak na ně (nejen) v první třídě
Mgr.
Alena
Horská
pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Dobronín, školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu
Otáz

Související dokumenty

Pracovní situace

Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Školní program EV a jeho tvorba
Mediální vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Novela maturitní vyhlášky
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Hodnotitel

Články

Dílna čtení jako příležitost pro společné profesní učení
Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 2. část
Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 1. část
Dílna čtení jako příležitost k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků
Dílna čtení v 9. třídě
Hodnocení v dílně čtení
Co přináší a obnáší pravidelná dílna čtení na 2. stupni
Jak propojujeme dílny čtení s výukou literatury
Jak jsme zaváděli dílny čtení ve třídě a ve škole