Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 1. část

Vydáno: 7 minut čtení

Základním zdrojem, z kterého může žák čerpat při svém růstu ke čtenářské a kritické gramotnosti, je prožitkové čtenářství. Pravidelné čtení spojené s prožitkem zvyšuje šance každého dítěte, že získá přesvědčený postoj ke čtení a ovládne i náročné čtenářské dovednosti. Jednu z možností, jak cíleně a pravidelně rozvíjet prožitkové čtenářství, nám nabízí dílna čtení.

Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství – 1. část
Hana
Košuličová
pedagogická konzultantka a členka odborného týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu
Miloš
Šlapal
pedagogický konzultant a člen odborného týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní program EV a jeho tvorba
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Evaluace EV ve škole
Bílá kniha
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Mediální vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Začínající učitelé
Novela maturitní vyhlášky
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

Články

Dílna čtení jako příležitost pro společné profesní učení
Dílna čtení jako pramen a oáza dětského čtenářství - 2. část
Dílna čtení jako příležitost k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků
Dílna čtení v 9. třídě
Hodnocení v dílně čtení
Co přináší a obnáší pravidelná dílna čtení na 2. stupni
Dílny čtení - jak na ně (nejen) v první třídě
Jak propojujeme dílny čtení s výukou literatury
Jak jsme zaváděli dílny čtení ve třídě a ve škole