Digitální inspirace do výuky - prázdninové čtení na Metodickém portále RVP

Vydáno: 4 minuty čtení

Články s metodikami a inspiracemi do výuky patří k formám podpory, které vítají jak školy, jež se připravují na výuku nové informatiky a začlenění digitálních kompetencí, tak ty, které podle revidovaného RVP v informatické a digitální oblasti už učí.

Digitální inspirace do výuky – prázdninové čtení na Metodickém portále RVP
PhDr.
Daniela
Kramulová
Revize ICT, Národní pedagogický institut ČR