Dětská srdce jsou velkými učiteli: Srdce s láskou darované to dokazuje už sedmým rokem

Vydáno:

30 000 soutěžících ze stovek škol po celé republice se zapojilo do celostátního projektu pro dětské týmy Srdce s láskou darované. Právě se rozjíždí jeho sedmý ročník. Chcete se přidat a rozšířit tak řady srdcařů?

Projekt má v podtitulu heslo „Učíme děti mít srdce na správném místě“. Jeho cílem je podpořit vedle tradičních hodno

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část

Poradna

Výuka Aj
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon