Děti přeměnily podchod v podmořský svět

Vydáno: 3 minuty čtení

Na začátku všeho byl jeden nevzhledný podchod, kterým každý den chodí děti a jejich rodiče do školy, ale také návštěvníci do blízkého zdravotnického zařízení. Členové žákovského parlamentu ze Základní školy Pošepného náměstí v Praze se rozhodli, že podchod vymalují. Projekt byl na světě. Děti se do něho vrhly se vším, co uměly, a zbytek se učily za pochodu nejen v podchodu.

Děti přeměnily podchod v podmořský svět
Ing.
Veronika

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Žákovská a studentská samospráva
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Oblasti plánování zaměstnanců
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Hrazení předplatného z OP JAK
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí