Deník začínající učitelky - pololetí je tu

Vydáno: 8 minut čtení

Z okna našeho kabinetu vidím, že začaly padat první vločky. I přesto, že se už setmělo a dopolední výuku mám dávno za sebou, budu ještě chvíli pracovat. Blíží se totiž konec ledna a to je pro mě první velký milník ve školním roce – pololetí. Pololetí!? Vždyť ještě před nedávnem jsem jen v šatech a úsměvem na rtech vítala novopečené čtvrťáky v naší kmenové třídě. A oni zase vítali mě, svou novou třídní paní učitelku, na které bylo vidět, že je trochu nervózní. Kdo z mých žáků to nepoznal, ten to slyšel. Já jsem jim to totiž hned na začátku přiznala. Chci, aby ke mně byli mí žáci upřímní, tak proč bych měla předstírat, že už jsem takových začátků školního roku zažila vícero?

Deník začínající učitelky – pololetí je tu
Mgr.
Markéta
Sochovská
učitelka v Základní škole nám.
Ani jsem se nestihla zorientovat, kdy a kde mám být na dozoru, a najednou je tu pedagogická rada, na kterou máme odevzdávat podklady k pololetnímu hodnocení. Někde mezi ukládáním čísel rodičů, vyplňováním elektronické třídní knihy a řešením třídních vztahů jsme se ocitli v půlce učebnic a pracovních sešitů, které jsme ještě před nedávnem podepisovali a obalovali.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon