Čtenářství ve 21. století: čeští žáci mají problém s kritickým čtením. Co za to může?

Vydáno: 6 minut čtení

I přesto, že jsou čeští žáci ve čtenářské gramotnosti v porovnání s ostatními zeměmi průměrní, nedokážou rozlišit názor od faktu a dělá jim problém rozeznání podvodů na internetu.

Mezinárodního šetření PISA zaměřujícího se na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost u patnáctiletých žáků se Česká republika účastní již od roku 2000. Šetření probíhá jednou za tři roky a pokaždé je primárně testována jedna ze zmíněných tří gramotností. Dosud poslední šetření v roce 2018 se zaměřilo na čtenářskou gramotnosta Česká školní inspekce nabídla již několik analýz interpretujících výsledky českých žáků v porovnání s žáky z ostatních zúčastněných zemí. Ta poslední s názvem Čtenářství ve 21. století se zaměřila na oblasti kritického

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky