Covid-19 jako nemoc z povolání

Vydáno:

O tom, že epidemická situace ve školství není dobrá, svědčí i moje vlastní zkušenost. Osobně znám dvě ženy, které onemocněly nemocí covid-19, a obě jsou učitelky. Jednou je moje maminka, která vyučuje na gymnáziu, druhou je kamarádka, která pracuje jako učitelka v mateřské škole. Obě se s největší pravděpodobností nakazily na pracovišti. Proto jsem si položila otázku, zda může být nemoc covid-19 považována za nemoc z povolání nebo za pracovní úraz a zda za ni nemocným učitelům může příslušet finanční odškodnění.

Covid-19 jako nemoc z povolání
Mgr.
Alice
Frýbová
advokátka společnosti Holubová advokáti, s. r. o.
A. Je covid-19 nemocí z povolání?
Výsledek odborného právního posouzení se dá shrnout následovně. Onemocnění covidem-19 není pracovní úraz1), ale v některých případech může být nemocí z povolán

Související dokumenty

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Covid-19 jako nemoc z povolání
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Darování antigenního testu škole
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Asistent pedagoga, pedagog