Co se pořád opomíjí v učitelské přípravě

Vydáno:

Nechci naskakovat na módní vlnu kritizující přípravu budoucích učitelů na fakultách, není to tak černobílé, jak se mnohdy zdá. Na jedné straně je souvislost teorie s autentickým školním terénem na mnoha místech opravdu podceňována (naštěstí jsou katedry, kde se blýská na lepší časy), na druhé straně zejména pedagogické fakulty mají omezené rozpočty a leckdy je ani jejich management neumí smysluplně použít či přilákat osobnosti, které umějí svou autenticitou zapálit a získat studenty pro úžasnou učitelskou práci. Ale to nechť řeší jiní…

Co se pořád opomíjí v učitelské přípravě
PhDr.
Václav
Trojan
Ph.D.
lektor a autor publikací pro m

Související dokumenty

Pracovní situace

Cíle profesního učení
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Rozvoj pedagogických pracovníků
Komisionální zkouška žáka střední školy
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič