Co můžete jako vyučující dělat, když chcete svým žákům nabídnout návštěvu odborníka

Vydáno: 8 minut čtení

Za každým vyučujícím může přijít student a svěřit se se svým problémem. Nejen pro mladé lidi, ale i pro samotné vyučující může taková situace představovat velkou výzvu. Vhodně vedeným rozhovorem přitom můžeme napomoci tomu, aby se žáci se svým trápením svěřili a našli způsob, jak z toho ven. Je užitečné, pokud vyučující vědí, jak v dané chvíli reagovat a jak danou situaci řešit v rámci svých kompetencí. Důležitý moment podpůrného rozhovoru přichází ve chvíli, kdy cítíme, že obtíže mladého člověka si vyžadují odbornou pomoc. Pokud vás zajímá, jak citlivě pootevřít dveře k pomoci a zvýšit tím naději na spokojenější život svých žáků, zřejmě jste tím, ke komu mají vaši studující důvěru.

Co můžete jako vyučující dělat, když chcete svým žákům nabídnout návštěvu odborníka
Mgr.
Dominika
Šinaľová
DiS.
psycholožka v organizaci Nevypusť duši, psychoterapeutka
Poznejte své limity
Role vyučujících je v průběhu podpůrného rozhovoru jiná než v rámci výuky. Jsou v celém procesu klíčoví – vyučující je často úplně prvním člověkem, kterému se dítě rozhodne svěřit. S žáky zpravidla tráví velké množství času a má o nich spoustu informací. Také může studujícím dodat odvahu ke hledání pomoci.
Vyučující n