Cesta k samostatnosti

Vydáno:

Jedním z požadavků současnosti je co největší samostatnost dětí a žáků při školní práci a koneckonců i při domácí přípravě do školy. Na tom se shodnou rodiče i učitelé. Důvody jsou evidentní. Hromadný přístup k výuce už nějakou dobu není vhodný pro většinu vyučování. Navíc dochází k výraznějšímu posilování domácí přípravy.

Cesta k samostatnosti
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Vzdělávací rozdíly mezi dětmi se nestandardními a hlavně nestejnými podmínkami pro učení ve škole i doma v minulém školním roce a stejně i v letošním ještě zvýraznily, učitel bude nucen výuku mnohem víc individualizovat, tedy přizpůsobovat aktuální úro

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Bezplatné poskytování učebnic
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Žákovská a studentská samospráva
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz