Čas hledání nových učitelů do týmu se blíží aneb na co nezapomenout po novele zákona o pedagogických pracovnících

Vydáno: 8 minut čtení

Novela zákona o pedagogických pracovnících byla schválena po letech projednávání, dohadů a odkladů. Cílem je především posílení manažerské role ředitelů škol, ukotvení adaptačního období pro začínající učitele a zřízení pozice uvádějícího učitele. Novela tak bude mít vliv na velké procento škol. Změn plynoucích z novely je velké množství. Tímto textem bychom rády shrnuly ty nejzásadnější, které z ní vyplývají v oblasti nových učitelů. Pro přehlednost se v první části zaměříme na změny, které se týkají zájemců o učitelství, a ve druhé pak začínajících učitelů.

Čas hledání nových učitelů do týmu se blíží aneb na co nezapomenout po novele zákona o pedagogických pracovnících
Jana
Fryzelková
spoluzakladatelka Začni učit!;
Iveta
Jelenová
v Začni učit! působí
Začít učit? I bez pedagogické kvalifikace
Školy takto postupovaly i před schválením novely. Kvalifikovaných zájemců je dlouhodobý nedostatek a zájemci bez kvalifikace se vždy někde našli. Nyní je te

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní místa
Získávání zaměstnanců
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Výběrový pohovor
Postup před vznikem pracovního poměru
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Prokazování bezúhonnosti
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Hodnocení pracovního výkonu
Pojetí vzdělávání zaměstnanců

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů