C-Game: Hrou k první volbě povolání

Vydáno: 6 minut čtení

Porozumění vztahu mezi současným světem práce, jeho rozmanitostí a dynamikou a představami žáků o budoucí kariéře je úskalím jim poskytovaného kariérového poradenství. Zapojení digitálních technologií do tohoto porozumění má značný potenciál. Dobře promyšlené a realizované kariérové poradenství může přispět k vytváření souladu mezi zájmy, předpoklady a představami žáků a současným, a potenciálně i budoucím, světem práce.

C-Game: Hrou k první volbě povolání
Ing.
Zuzana
Freibergová
Národní vzdělávací fond, o. p. s., Asociace výchovných poradců, z. s.
Mnozí dříve narození kariéroví poradci si pamatují multimediální informační program Průvodce světem povolání (PSP), který byl vytvořen v roce 1997. V online formě fungova