Budoucnost vzdělávání se věštila na konferenci v Praze

Vydáno:

Událost FutureEdu připomněla výzvy českého školství v pandemické a digitální době. Inspiraci hledala v debatách mezi předními aktéry tuzemské vzdělávací politiky i v zahraničí, odkud přivedla například statistika Andrease Schleichera z OECD či světoznámého zakladatele Khan Academy. Dotkla se tématu nerovností, digitálních kompetencí, přípravy učitelů a možnosti využití technologií.

Budoucnost vzdělávání se věštila na konferenci v Praze
Dominik
Lipovský
redaktor Učitelského měsíčníku a magazínu

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon