Brána k druhým

Vydáno:

V závěrečném roce projektu Klíče pro život (řešil systémové uchopení neformálního vzdělávání v naší zemi) vznikla soutěž Brána k druhým. Jejím smyslem bylo poukázat na to, že děti a mladí lidé, pokud mají dobrou podporu od dospělých, jsou schopní účinně pomáhat svému okolí a někdy i daleko mimo něj. A inspirovat další party, aby se o něco takového taky pokusily.

Brána k druhým
Mgr.
Jiří
Zají

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj