Autorská práva při tvorbě materiálů

Vydáno:

Poslední rok a především různé formy vzdálené výuky přinesly změnu stylu práce pro nejednoho učitele. Tvorba prezentací a využívání materiálů z internetu se staly dennodenní záležitostí a mnoho pedagogů bude ve využívání digitálních zdrojů pokračovat i po otevření škol. Vedle poutavého obsahu je však třeba věnovat pozornost i právním aspektům, zejm. autorským právům.

Školy a učitelé mohou autorská díla využít především na základě některého z následujících důvodů:
*
zhotovení kopie pro osobní potřebu;
*
ilustrační využití pro vzdělávací účely;
*
získání svolení autora (ať již v podobě tzv. CC licence, nebo např. e-mailu).
<

Související dokumenty

Pracovní situace

Nastavení strategie výuky na dálku
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Jak je to s promítáním filmů ve škole?
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Směrnice k dodržování autorského práva
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem

Poradna

Kopírování materiálu pro výuku v souladu s autorským zákonem
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon