10 věcí, co mě ve škole (ne)naučili

Vydáno:

S trochou štěstí v květnu ukončím čtyřleté studium na gymnáziu. S ním i třináct let ve školství. Při této příležitosti jsem si sepsala pár bodů, kde tato léta shrnuji.

10 věcí, co mě ve škole (ne)naučili
Gabriela
Tomečková
Studentka gymnázia

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Správní řízení - střední školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Absolutorium - konzervatoř
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Organizace odborné praxe - směrnice
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost