Zveřejňování osobních údajů žáků pro účely prezentace školy

Vydáno: 7 minut čtení

Základní umělecké školy již před covidovou pandemií pořizovaly nahrávky produkce svých žáků a zveřejňovaly je na svých webových stránkách. Distanční výuka přinesla značné rozšíření této praxe, kdy záznamy (tedy nikoli pouze fotografie, ale video a audiozáznamy) začaly být zveřejňovány nejen na webových stránkách, ale také na sociálních sítích. K rozšíření došlo na obory, u kterých to dříve nebylo myslitelné, tedy i na obory výtvarné.

Zveřejňování osobních údajů žáků pro účely prezentace školy
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany
Běžné je vytvoření pásma, kde jsou promítána výtvarná díla žáků a kde je hudební podkres prezentace tvořen nahrávkou produkce dalšího ze žáků. Tato prezentace je doprovázena textem s identifikací žáků a ročníku studia.
Jaké musí být splněny

Související dokumenty

Pracovní situace

Záznam z pedagogické rady
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Zveřejnění údaje o platu
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Smlouva o zpracování
Ochrana osobních údajů
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Personální evidence
Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
Kamerové systémy ve školách
Elektronické karty
Vysvědčení a rodné číslo

Poradna

Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník