ZUŠky svítí na dálku (2)!

Vydáno: 11 minut čtení

V minulém vydání jsem vás seznámil s aktivitou pražské AZUŠ „ZUŠky svítí na dálku!“. Jedná se o cyklus online inspirativních setkání pedagogů ZUŠ nad vstřícnou a užitečnou distanční výukou. Máme za sebou setkání učitelů tanečního oboru, sborového zpěvu a souborové hry. Po Vánocích jsme pokračovali!

 

Další z řady setkání jsme zaměřili na
hudební nauku
a na
literárně dramatický obor
.
Zjistili jsme, že v současné době již máme opravdu hodně zkušeností, kterými se můžeme vzájemně inspirovat. Zároveň je jasné, že období distanční výuky je stále ještě před námi. A jednou z možností motivace žáků je i novost pedagogických situací, tedy jakési „občerstvení“ našich (dnes už možná i zaběhlých) způsobů vzdělávání na dálku.
V roli inspirátorů pro hudební nauku se představili:
Jana Kasanová
, učitelka ZUŠ Čakovice a zároveň předsedkyně sekce hudební nauky v krajské umělecké radě,
Jitka Sochová
, ředitelka ZUŠ U Půjčovny,
Inka Jiřičková
, učitelka Hudební školy hl. m. Prahy, která dále též působí na Katedře hudební výchovy Univerzity Karlovy a vyučuje didaktiku hudební výchovy na Pražské konzervatoři, a
Ondřej Krbec
, zástupce ředitele ZUŠ Hostivař.
Literárně-dramatickému oboru se věnovaly:
Hana Trázníková
ze ZUŠ Biskupská, která je zároveň předsedkyní sekce LDO v krajské umělecké radě,
Radka Tesárková
ze ZUŠ Šimáčkova a
Jana Štíplová
ze ZUŠ Taussigova.
Výše uvedené kolegyně a kolega však nebyli jedinými účastníky, kteří na setkáních hovořili. Zapojovali se i pedagogové z jiných škol – s dalšími inspirativními možnostmi a zkušenostmi.
Následující části tohoto článku obsahují souhrn výstupů z obou setkání. Výstupy jsou strukturovány od základních pedagogických hodnot v tomto období až po praktické postupy, nápady a „vychytávky“. Věřím, že i vás, čtenáře Speciálu pro ZUŠ, budou inspirovat tak jako nás.
SVÍTÍME NAUKOU
Základní hodnoty a zaměření distanční výuky: