"Zrušte ZUŠky"... a co my na to?

Vydáno: 12 minut čtení

Možná některým z vás během letošních prázdnin unikly články z celostátních tiskovin, které se týkaly našich škol. Text: „Tradiční ,zušky‘ jsou v ohrožení, stát by uspořil miliardy“ následoval článek s názvem: „Zrušte ZUŠky? Zkusme si někdy drze spočítat náklady a zisky“.

„Zrušte ZUŠky“… a co my na to?
Bc.
Jiří
Stárek
Ředitel ZUŠ Hostivař
Text předního komentátora Lidových novin pana Petra Kamberského není dlouhý a stojí za to si jeho krátkou úvahu připomenout:
„Každých pár let si nějaký odvážný hlas dovolí položit otázku: Co nám vlastně přinášejí státem placené základní umělecké školy? Opravdu je díky nim každý čtvrtý schopný muzicírovat? Je – vzhledem k nákladům na platy, pojištění i budovy – unikátní český systém tím nejlepším? A je-li tomu tak, proč to unikum od nás nikdo neokopíroval, když je tak úžasné a efektivní? Pokaždé, když někdo takové kacířské otázky položí, dostane cejch kulturního barbara. Předvídati dění v české politice je poměrně snadné, poněkud náročnější je předvídati zdejší politiku přesně. Ale i s nejvyšší dávkou opatrnosti si můžeme dovolit následující spekulaci. Je dost dobře možné, že až bude Česko ekonomicky na huntě a ve vládě budou samí skrblíci seškrabující každý volný halíř, pak se možná dočkáme

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Bílá kniha
Mediální vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Školní program EV a jeho tvorba
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)