Zájem ZUŠek dostal přednost před vlastními zájmy aneb co všechno může NIDV spojit

Vydáno:

Soutěže jsou na stránkách tohoto časopisu častým tématem. V září minulého roku, při jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, byl jejím členům představen dlouho očekávaný systém elektronického zpracování a administrace soutěží a NIDV ihned přidalo „ruku k dílu“.

Zájem ZUŠek dostal přednost před vlastními zájmy aneb co všechno může NIDV spojit
PhDr.
Ilona
Juhásová
vedoucí krajského pracoviště NIDV, hlavní garant vzdělávací oblasti ZUŠ/SUŠ
Cesta elektronického zpracování k uživatelům však nebyla vůbec snadná. Ukázalo se, že je zapotřebí tuto novinku dostat co nejdříve do širokého povědomí učitelů základních uměleckých škol, a především garantů okresních a krajských kol soutěže, která se kvapem blíží. Národní institut pro další vzdělávání proto operativně zorganizoval na měsíc leden 2017 „šňůru“ vzdělávacích setkání.
Zajímavostí těchto školení byl především fakt, že na něm společně spolupracovali jako lektoři představitelé nejčastěji používaných elektronických systémů pro ZUŠ v ČR. Ve všech krajích se tak mohli budoucí uživatelé nového systému pro soutěže dozvědět podrobnosti přímo od jeho autorů, a to bez ohledu na to, kdo jaký systém elektronického zpracování dat používá.
Položili jsme zástupcům těchto programů tři stejné otázky a požádali je o odpověď:
Pavel Holec, JPH Software
V čem vidíte výhody, které nová podoba administrace soutěží základních uměleckých škol přináší?
Novou podobu administrace v podobě elektronického systému samozřejmě vítám. Myslím si, že všechny elektronické systémy, jsou-li příhodně navrženy, představují velkou pomoc těm, pro které jsou určeny. Pomoc představují v rychlosti, zpracování, dostupnosti dat, kontrole chybovosti lidského činitele a mimo jiné také v možnosti lepšího zabezpečení férového hodnocení soutěžících, které by právě na soutěžích mělo být téměř na prvním místě. Jistě se shodneme na tom, že aby tyto věci bylo možné dodržet, je velmi důležité, aby takový systém fungoval naprosto nezávisle na nějaké skupině lidí, která by mohla mít zájem na nějakém zkreslení výsledků nebo z dané situace chtěla jinak profitovat. V této věci jsme za poslední dobu dosáhli určitého pokroku, ale „velký kus cesty“ máme ještě před sebou.
Představujete jeden z hojně používaných programů, které ZUŠ používají pro své snadnější fungování. Není také žádným tajemstvím, že v ČR existuje v této oblasti určité konkurenční prostředí. Kdybyste měl vyzdvihnout v pěti bodech to, čím se od ostatních nabídek lišíte (co podle vás poskytujete originálního), co byste do těchto bodů zařadil?
Víte, začínali jsme v době, kdy tu pro ZUŠky byl výborný program pana Lávičky z Prahy, evidence žáků od firmy TECO Brno a mám také schovaný pěkný letáček firmy ODEKOS z Ostravy. Když jsem tedy někde zaslechl, že máme tolik uživatelů, protože jsme to tu „zabrali“ jako první, tak myslím, že to byl docela úsměvný názor. Když mne ředitel naší sedmé ZUŠky v pořadí (Jaroslava Kvapila v Brně) požádal o to, zda bychom v Klasifikaci nedokázali kontrolovat platby žáků pomocí technologie HOMEBANKING a nemohli udělat Klasifikaci síťovou, zanedlouho se tak stalo. Nejdříve to byla síťová verze, která fungovala v rámci jedné budovy, a od roku 2006 verze, která funguje neomezeně pomocí internetu. K tomu nás přivedla ZUŠ Střezina, která měla v Hradci Králové tehdy snad 5 budov. S touto technologií vznikla i možnost používat Klasifikaci odkudkoliv a od začátku byly licence na všechny domácí počítače zdarma. Jednou jsem na ZUŠ v České Třebové viděl, jak před každým koncertem pan ředitel autem jede na druhou budovu, aby dal dohromady čísla vystoupení, která se na každé budově zapisovala do samostatné knihy a v Klasifikaci vznikla možnost evidovat tato čísla centrálně, včetně možnosti exportovat program vystoupení přímo do MS Wordu pro následné úpravy.
Po čase se začala objevovat potřeba přístupu k datům i z mobilních telefonů a letos to bude již 8 let, co tuto možnost svým uživatelům nabízíme. Myslím, že jsme vždy v každé době přicházeli s originálním řešením situací, které přinášel život. V průběhu těchto změn se počet našich zákazníků neustále zvyšoval, aniž bychom organizovali nějaké marketingové a reklamní kampaně. Po letech neustálého vylepšování jsme naprosto nenuceně dosáhli toho, že Klasifikaci začalo aktivně využívat 70 % ZUŠek z celé České republiky. A v čem se Klasifikace liší od ostatních? Jednoznačně je to fakt, že Klasifikace je aplikace, která není závislá na žádném prohlížeči internetu. Přes prohlížeče totiž fungují jen různé webové stránky a formuláře. Zrovna nedávno jsme řešili problém s tím, že nějaký webový formulář otevřený v Exploreru nijak nereagoval na stisknutí tlačítka Odeslat, ale když jsme stejnou stránku otevřeli v prohlížeči Chrome, odeslání se v pořádku provedlo. Toto se uživateli naší Klasifikace nestane. Další podobá věc je otázka tisku. U webového formuláře si musíte sami nastavit stránku na výšku nebo na šířku, a pokud zapomenete, tisk se neprovede správně. Navíc každý prohlížeč může stránku vytisknout odlišně. Naše Klasifikace vám toto nastavení provede plně automaticky sama, a i kdybyste třeba otočili stránku (například tisk vysvědčení) na šířku, Klasifikace před samotným tiskem vše srovná. Navíc nabídne zapnutí oboustranného tisku (pokud to tiskárna umí) a uživatel vůbec nemusí zdlouhavě hledat v nastavení tiskárny, kde se tato funkce nachází. Nezanedbatelný je určitě také celkový komfort práce v pravé aplikaci. Rychlost odezvy jednotlivých funkcí není zdržována žádným načítáním webové stránky a přehlednost grafického zobrazení například hodin, stavu plateb či studií žáků jsou výhody, které jinde nenajdete. Vnitřní architektura Klasifikace také nabízí možnost mít data na Cloud serveru nebo na libovolném počítači školy. Pro některé ředitele škol je i tato věc svobodného výběru velmi důležitá.
NIDV operativně uspořádalo v měsíci lednu 2017 proškolení pro všechny, kteří měli zájem se s fungováním nového programu pro administraci soutěží seznámit. Co vás vedlo k tomu, že jste společně s jinými provozovateli ZUŠáckých programů spojili síly?
Byli jsme o to požádáni, a jelikož už od roku 2000 pomáháme ZUŠkám s administrativními úkony, tak to bylo celkem logické. Považuji za přínosné přispět k něčemu, co je užitečné pro ZUšky, a také se podílet na nezávislosti, kterou jsem zmínil v první otázce. Do lektorování na školeních NIDV jsme byli zapojeni, jelikož naše Klasifikace podporuje komfortní odesílání přihlášek soutěžících žáků do tohoto systému. S NIDV máme dlouhodobě výbornou spolupráci, za což velmi děkujeme.
MgA. Ondřej Kratochvíl, Sensio.cz
V čem vidíte výhody, které nová podoba administrace soutěží základních uměleckých škol přináší?
Především ulehčení práce, větší informovanost a přehlednost. Navázali jsme spolupráci s NIDV v oblasti školení, s jednotlivými kraji v oblasti organizace soutěží včetně jejich vyúčtování a s MŠMT v oblasti provázanosti s programem Excelence. Nový systém, který jsme nazvali Elektronická organizace soutěží ZUŠ (zkráceně EOS ZUŠ), bude prospěšný nejen v době konání soutěží, ale poskytne i přesah do výuky v dalších letech. Učitelé v něm budou moct hledat inspiraci pro nové mladé talenty. Uvedu jen malý výčet dokumentů, které EOS (mnohdy automaticky) vytváří: seznam soutěžících, statistiky počtů soutěžících z jednotlivých škol, okresů a krajů, rozdělení učeben, harmonogram soutěže, soutěžní katalog, prezenční listiny, vyúčtování cestovních nákladů, bodovací lístky, bodovací tabulka, výsledková listina, diplom, protokol o předání věcných cen... Je toho hodně. A jak jsem uvedl, proběhnutím soutěží to nekončí. Např. ve výtvarném oboru vznikne jakási galerie všech soutěžních prací, v hudebním oboru seznam soutěžních skladeb. Také stojí za připomenutí veřejný přístup ke všem údajům všech soutěží od školních po ústřední kola. Až se systém plně rozjede a naplní, umožní nejen rozsáhlé statistické přehledy, ale i komfortní vyhledávání soutěžních informací v rámci celé republiky a v příštích letech i zpětně v jednotlivých soutěžních ročnících.
Představujete jeden z hojně používaných programů, které ZUŠ používají pro své snadnější fungování. Není také žádným tajemstvím, že v ČR existuje v této oblasti určité konkurenční prostředí. Kdybyste měl vyzdvihnout v pěti bodech to, čím se od ostatních nabídek lišíte (co podle vás poskytujete originálního), co byste do těchto bodů zařadil?
Náš produkt, Informační systém základních uměleckých škol iZUŠ, přímo či nepřímo utvářejí učitelé a ředitelé pro ostatní učitele a ředitele ze ZUŠ. To se odráží v intuitivním ovládání, bohaté nabídce funkcí a široké využitelnosti. Náš systém je nejrychleji rostoucím systémem pro ZUŠ. Tomu odpovídá množství škol, které na něj v posledních letech přešly, a jeho bleskový vývoj pružně reagující na potřeby uživatelů včetně neocenitelné technické podpory a infolinky. Jedná se o moderní cloudové řešení. To znamená mj. přístup odkudkoliv po celém světě včetně mobilního telefonu. S tím souvisí žádná starost s instalací a aktualizacemi programu - vše je stále dostupné v nejnovější verzi. Jde o komplexní systém pro vedení školy, který umožňuje online generování veškeré pedagogické dokumentace, neustálý přehled a kontrolu nad celou školou s maximální automatizací pro ředitele i učitele. Je zde okamžitý náhled do matriky školy a všech dokumentů i v minulých školních rocích, množství užitečných funkcí a vyhledávacích filtrů, integrace dalších oblastí provozu školy (Docházka zaměstnanců včetně výkaznictví, automatická tvorba Výkazu nadúvazkových hodin včetně vyplnění pro mzdovou účtárnu, Evidence majetku školy s možností na jedno kliknutí zajistit veškerou agendu s půjčováním nástrojů, Evidence příspěvků do SRPŠ, online Žádost o přesunutí výuky a mnoho dalšího). Navíc si můžete iZUŠ zdarma vyzkoušet.
NIDV operativně uspořádalo v měsíci lednu 2017 proškolení pro všechny, kteří měli zájem se s fungováním nového programu pro administraci soutěží seznámit. Co vás vedlo k tomu, že jste společně s jinými provozovateli ZUŠáckých programů spojili síly?
Jedná se o velký projekt. Společnými silami ho dokážeme lépe zvládnout a dříve uvést do provozu v praxi. A hlavně je to projekt zcela nový a jedinečný, proto by nebylo dobré, abychom ho pohřbili vnášením konkurenčních nálad. V oblasti organizace soutěží ZUŠ je třeba více než kde jinde, aby systém byl jednotný pro všechny školy bez ohledu na to, jaký používají software pro evidenci žáků a řízení školy. Nutno ještě připomenout, že vývoj ani provoz EOS není nikým financován. I když již některé loňské soutěže (např. většina ústředních kol) prověřily kvality EOS, letošní rok byl stanoven jako ověřovací. Pokud se velký přínos EOS potvrdí, budeme pokračovat v jednáních s krajskými úřady a MŠMT na jeho dalším rozvoji.

Související dokumenty