Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR... díl třetí

Vydáno: 7 minut čtení

Od 1. 9. 2012, tedy před 10 lety, jsme na ZUŠkách konečně začali vyučovat podle vlastních ŠVP. Někdo to vnímal jako velkou změnu, jiný jako legální pokračování toho, co dělal dosud v rozporu s dosud platnými osnovami, ale pro mnoho kolegů se zdánlivě nic nestalo, protože jeli ve svých kolejích i v rámci ŠVP.

Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR… díl třetí
Aleš
Chalupský
emeritní předseda spolku Umělecká rada ZUŠ ČR
Trochu si oddechli ředitelé, protože skončilo období nejrůznějších debat na téma „jak má ŠVP správně vypadat“, ale na druhou stranu si začali klást otázku, jak obhájí ŠVP před případnou inspekcí. Pravda je, že debaty v pedagogických sborech přispěly alespoň částečně k nějakému posunu v uvažování o tom, jaký je vlas

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Bílá kniha
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Školní program EV a jeho tvorba
Mediální vzdělávání
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Šablony
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele

Články

Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR... díl čtvrtý
Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR... díl druhý
Z historie Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR: Jak to všechno začalo...