Vzpomínka na Ivanu Lukášovou

Vydáno:

Když mi 14. října 2014 odpoledne zazvonil v ředitelně na stole mobil, zrovna jsem učil. Většinou sluchátko v takových chvílích nezvedám, ale tentokrát jsem nějak hovor musel přijmout, tušil jsem špatnou zprávu.

Vzpomínka na Ivanu Lukášovou
 
Aleš
Chalupský
 
předseda ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Volal mi David Lukáš, syn paní Ivany Lukášové, a potvrdil moji předtuchu - jeho maminka před několika hodinami zemřela. V tu chvíli jsem si uvědomil, že neodešla pouze významná osobnost Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, dlouholetá předsedkyně její pěvecké sekce a bývalá členka rady AZUŠ ČR, ale také nesmírně obětavý a pracovitý člověk. Když jsem pak večer téhož dne přemýšlel o tom, jakým způsobem jí alespoň symbolicky poděkovat, napadlo mne napsat o ní článek vzpomínek. Hned v dalších dnech jsem se proto obrátil na několik svých bývalých i současných spolupracovníků, kteří paní Ivanu dobře poznali při nejrůznějších příležitostech, a poprosil je o jejich pohled, kterým přispějí k celkovému obrazu mozaiky její osobnosti.
Paní Ivana Lukášová, dlouhá léta ředitelka ZUŠ Vysoké Mýto, stála v 90. letech minulého století u zrodu Ústřední umělecké rady ZUŠ České republiky.
Proto úvodní vzpomínka patří panu MgA. Pravoslavu Kohoutovi, jejímu prvnímu předsedovi:
„V prvních letech optimistické euforie po rozpadu stářím zpuchřelé československé totality se mnoho systémem dosud omezovaných odborníků rozhodlo věnovat své znalosti a schopnosti vytváření a zlepšování podmínek, které by v rámci nově vzniklých iniciativ a struktur byly dlouhodobě schopny zajistit potřebný vývoj prvků a základů vyspělé kulturní demokratické společnosti. Tehdy nikdo z nich nepředpokládal, že by měl ze své obětavé práce nějaké výhody, byl to spíše namáhavý zápas s často nečekanými překážkami a často i na úkor osobního života. Všichni si však byli vědomi vzácně jedinečné příležitosti k nápravě věcí a vlastní zodpovědnosti v každém dalším kroku. Ve světě vznikajícího základního uměleckého školství byla jednou z takových nenahraditelných osobností Ivana Lukášová. Není zde místo na obšírný popis její obětavé činnosti, zřetelně se jevící jak v podobě její školy, tak v celku základního uměleckého školství. Ivanku jsem poznal až v roce 1993, po svém návratu ze zahraničí. Rozhodl jsem se věnovat problematice ZUŠ a Ivana byla od počátku jednou z nejspolehlivějších a nejnápaditějších spoluorganizátorů tehdejším úkolům odpovídající podoby Ústřední umělecké rady ZUŠ (tehdy jediné účinné organizace tohoto typu ve školství). Navíc musím říct - a Ivanka určitě na mne dělá odkudsi prstíkem,Hele, nech si to!’ - že byla výjimečně okouzlující a krásná žena, s darem humoru a vtipu, což ve spojení s jejím intelektem a odvahou mnohého náměstka či oponenta během zásadních diskusí učinilo zcela bezbrannými. A právě v této podobě, věřím, si ji všichni zachováme. A též víme, že její osobnost je prostřednictvím její práce nesmazatelně vtištěna i do podoby současné AZUŠ a ÚUR.“
Dalším, kdo paní Ivanu velmi dobře znal, byl pan
PaedDr. Pavel Kloub, dlouholetý pracovník MŠMT ČR:
„Když jsem pracoval na Ministerstvu školství, vídali jsme se s Ivanou Lukášovou pravidelně na ústředních kolech hudebních soutěží, které pokaždé tak skvěle a obětavě organizovala spolu s pedagogy ZUŠ Vysoké Mýto,“ říká Pavel Kloub, který měl ZUŠky v té době na ministerstvu na starosti. „Když nám vypadl pořadatel ústředního kola, nikdy nezaváhala a soutěž uskutečnila,v Mejtě’ i v dalším roce. Vzpomínám na příjemné zázemí, které nám poskytla, když jsme psali nové učební osnovy. Pokaždé mne fascinovala svým širokým pracovním záběrem. Byla ideální ředitelkou: měla ráda lidi, fandila mladým učitelům, ráda učila, sama byla umělecky činná, pracovala v porotách řady pěveckých soutěží. Ivana pravidelně uváděla v život i nové skladby svého talentovaného syna Davida, její soprán zněl při půlnočních mších v místním kostele sv. Vavřince. Bylo jí prostě v jejím okolí v tom dobrém slova smyslu,plno’. S naprostou samozřejmostí radila a pomáhala svým žákům, i když pokračovali ve studiu na konzervatořích a vysokých školách. Dodnes slyším její zvonivý smích, vidím před sebou její zasklený pracovní stůl se spoustou fotografií. 62 let života bylo prostě na tak skvělou ženu málo...“
„Je to již více jak 20 let, co jsem se s Ivanou Lukášovou poprvé na ústřední umělecké radě setkal - ten čas neuvěřitelně letí,“
říká Miloslav Tengler, ředitel ZUŠ Jana Hanuše, předseda sekce dřevěných dechových nástrojů a sekce lidových nástrojů ÚUR, který hned pokračuje:
„Zoufale jsem sháněl pomoc - tenkrát ještě docela mladý a nezkušený - kdo, která škola mi pomůže uspořádat celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje? Nevím, jak do toho, co je všechno třeba, co mě čeká a její slova,pomůžu ti - chceš?’ na mě působila velmi spásným způsobem. Tak se do toho společně pustíme, poskytnu prostor v naší škole ve Vysokém Mýtě, sežeň si poroty, do měsíce si zavoláme co dál. No, Ivanko, moc děkuji -podáš prst... Co takhle ještě celostátní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje, vždyť jste uprostřed republiky, Morava i Čechy zhruba stejně na dojezd??? Ale no tak se do toho dáme,,ňáko’ (Ivanka toto slovíčko ráda používala) to zvládneme. Díky, díky, díky. Nebála se práce, obětovala veškerý čas škole a věděla, že vše obětuje na oltář uměleckého vzdělávání české mládeže. Ne vždy se jí dostalo náležitého ocenění, musela čelit i všelijakým nařčením od různých kazisvětů, ale to jí nezabránilo, aby se v příštím roce se stejnou energií vrhla do dalšího celostátního dobrodružství. Pamatuji se na ta krásná nedělní odpoledne, kdy se všichni účastníci soutěže rozjeli do svých domovů a my jsme společně uklízeli alespoň v kanceláři a ředitelně. Tak je to za námi - povedlo se. No, Ivanko, a co příští rok? Ale,Milánku’ to víš, že jo. Ňáko to zase provedeme. Díky, Ivanko. Tvůj čas na tomto světě byl vyměřen poměrně krátce, ale naplnila jsi jej měrou vrchovatou a já na tebe budu vždy s láskou a úctou vzpomínat.“
Člověkem, který ji znal opravdu dobře, protože ji potkával častěji než my všichni ostatní, byl její krajský kolega, pan
MgA. Zdeněk Seidl, ředitelZUŠ Pardubice, Havlíčkova, předseda sekce dřevěných dechových nástrojů Pardubického kraje:
„S paní Ivanou Lukášovou jsem se poprvé setkal v roce 1991, kdy jsem se stal ředitelem školy. V této činnosti byla paní Lukášová již patřičně zběhlá. Byla už tehdy ředitelkou ZUŠ Vysoké Mýto a pro nás služebně mladší a nezkušené nešetřila nikdy radami a nezištnou pomocí. Její šarm, energičnost, ale i nezbytná ochota věnovat činnosti našich škol něco navíc ji vynesly naprosto přirozeně do čela Krajské umělecké rady Pardubického kraje. To vše bylo ještě umocněno zastupováním kraje v AZUŠ. Ten, kdo se někdy pokusil zastávat alespoň část podobných aktivit, musel zjistit, že za ně nebude nic dostávat a jeho práce ve škole bude muset být někdy odsunuta na vedlejší kolej. Ale jedině podobní nadšenci mohou dění okolo našich institucí posunout někam dopředu. V těchto dnech se začínají rozjíždět okresní kola soutěží ZUŠ. Každý kraj má jistě své stálice, které se obětavě pouštějí do pořádání těchto klání mladých muzikantů. V našem kraji bylo pořádání krajských, ale i ústředních kol dechařských soutěží synonymem obětavé práce kolektivu ZUŠ Vysoké Mýto, který se v čele s paní ředitelkou Lukášovou zhostil tohoto úkolu vždy s noblesou, avšak i pokorou a zodpovědností.“
A svou vzpomínku končí kolega Seidl podobně jako jeho předchůdci:
„Milá Ivo, vzpomínáme na tebe s úctou a prosím... drž nám tam nahoře palce!“
Dlouholetou členkou pěvecké sekce ÚUR je paní Zuzana Bubeníčková, předsedkyně krajské sekce Libereckého kraje, která se před dvěma lety společně s Ivanou Lukášovou podílela na zpracování osnov sólového zpěvu v rámci projektu NIDV Podpora ZUŠ:
„Uplynulo pár měsíců od chvíle, kdy nás opustila paní Ivana Lukášová, a já se nemohu smířit s tím, že se už nepotkáme, nezatelefonujeme si, nedostanu od ní žádnou zprávu a neuslyším její srdečný smích. Celá léta jsme se setkávaly, kromě jiného, hlavně u příležitosti pěveckých soutěží základních uměleckých škol na různých místech republiky. Ráda vzpomínám na chvíle strávené společně v moravském Šternberku a v Turnově. Ivana byla vždy skvělou kolegyní a poradcem v řešení případných nejasností. Byla duchovní matkou produkcí, které souvisely se zpěvem mladých lidí. Mnoho hodin jsme si povídaly o zpívání a v zásadních věcech jsme se shodovaly. Její zásluhou vznikl Seznam lidových písní, který vnesl pořádek při výběru vokálních sólových skladeb a je součástí podmínek a požadavků k soutěžnímu repertoáru. Díky tomu se předchází zbytečným dohadům, diskusím a nedorozuměním. Potěšilo mě, když jsem byla vyzvána ke spolupráci s paní Lukášovou při tvorbě metodického materiálu pro Národní institut dalšího vzdělávání. Tohoto společného počinu si velmi vážím, protože si myslím, že je v naší zemi mnoho dobrých učitelů zpěvu, o kterých ani nevíme. O to více jsem si cenila společné tvorby, která probíhala formou přátelských rozhovorů a písemných komunikací. Ivana věnovala spoustu času své práci a vybavuji si, jak často a s láskou vyprávěla i o své rodině. Je mi líto, že nemůžeme společně pokračovat v tvořivé činnosti. V mých očích byla a zůstane skvělým člověkem...“
„S paní Ivanou Lukášovou jsem se poprvé potkal v roce 2006 v Praze,“
říká pan Mario Kudela,dnes
předseda pěvecké sekce ÚUR:
„Stal jsem se tehdy vedoucím pěvecké sekce krajské umělecké rady za Jihomoravský kraj a s tím nastoupila nová povinnost připravit oblastní kolo pěvecké soutěže. V Praze jsme se setkali všichni vedoucí krajských uměleckých rad ze všech krajů naší republiky a diskutovali o soutěži. Když jsem pozoroval Ivanu, měl jsem pocit, že energie z ní přímo tryská a bylo vidět, že má ve věci zcela jasno. Diskutovali jsme zcela otevřeně o našich potřebách a problematice pěvecké soutěže. Bylo to prostě fajn. Na konci porady mě Ivana zastavila a pravila, že se chce do Kyjova na oblastní kolo soutěže podívat. Pochopil jsem. Chtěla se přijet podívat na nováčka, který bude mít vše poprvé na starost. Trochu mi přejel mráz po zádech, ale já mám takové výzvy rád a beze všeho jsem Ivanu jmenoval členkou poroty. Když dorazila do Kyjova, měl jsem pocit, že je všudypřítomná. Běhala po naší škole nahoru a dolů. Zjistil jsem, že se zná prakticky se všemi členy porot a na konci soutěžního maratonu jsem dostal pochvalu za příkladnou organizaci. Byl jsem tomu samozřejmě rád a těšil jsem se na další setkání v Turnově, kam postoupila moje žákyně. Vše mělo aspoň pro mne stejný průběh, vše perfektně připravené, ústřední kolo probíhalo jako po másle.
Další setkání se opakovalo o tři roky později v roce 2009. Opět porada v Praze, diskuze a jaká novinka! Bylo mi sděleno, že chce opět do Kyjova, do poroty. Bez diskuze jsem souhlasil a těšil se, jak bude zase běhat po škole a sledovat, co se kde děje. Nezklamala! Tentokrát to mělo všechno dohru, skončili jsme dříve a dali si na závěr pohárek. To se trochu protáhlo a po už nevím kolikátém pohárku jsme si začali tykat. Atmosféra byla velmi uvolněná a přátelská. Zrovna jsme si dohodli, že v roce 2012 bude opět v porotě. A tak se taky stalo. Ivana mi byla vždy oporou, kterou jsem pociťoval v situacích, kdy jsem musel řešit drobné neshody například ve výběru repertoáru. Lidové písně nám dávají pořád zabrat, a tak se rozhodla, že vypracuje seznam, který nám pomůže věc správně posoudit. Do týdne jsme měli vše potřebné na stole a využíváme toho seznamu všichni dodnes. Mé poslední setkání s Ivanou bylo na jaře loňského roku, kdy se celá pěvecká sekce Ústřední umělecké rady potkala na pracovním jednání. Nebylo jí asi dvakrát dobře, ale držela se statečně. Dohodli jsme si spolu, že budu členem poroty v ústředním kole, což mě nesmírně potěšilo, ale nestane se tak. Její náhlý odchod vše změnil. Byl jsem ostatními členy ÚUR pověřen řídit celou pěveckou sekci, a tak neustále narážím na její jméno, její práci. Nepochybuji o tom, že někde shora sleduje mé kroky a pokroky v této práci s lidmi. Nepochybuji o tom, že až se ocitnu letos v dubnu v ZUŠ Turnov, budeme na Ivanu vzpomínat, udělala pro zpěv velmi mnoho a za to jí patří velký dík.“
Chtěl bych všem, kteří si našli čas v dnešní uspěchané době, za jejich vzpomínky poděkovat, myslím, že jsou dostatečně vypovídající. Sám jsem neměl tolik možností se s paní Ivanou setkat, ale přesto mám několik vzpomínek, nebo možná jen okamžiků, které si dovolím připojit na závěr...
Paní Ivanu jsem poznal poprvé ve Vysokém Mýtě v roce 2001, když jsem rovněž poprvé ve své funkci předsedy smyčcové sekce ÚUR absolvoval ústřední kolo v komorní hře s převahou smyčců i dechů - tehdy obě soutěže probíhaly paralelně v jedné škole. Poznal jsem ji jako dámu velmi energickou, ne se všemi jejími názory na organizaci jsem ale souhlasil. Později jsem ale musel uznat, že na rozdíl ode mne věděla v té době o soutěžích tolik, že její rezolutní a snad i nekompromisní postoj byl oprávněný. Když jsem pak přišel s návrhem na oddělení ústředního kola obou soutěží v komorní hře na dvě různé školy, přijala a podpořila jeho realizaci.
Po osmi letech jsem na jaře 2009 znovu navštívil Vysoké Mýto, tentokrát již v pozici předsedy Ústřední umělecké rady a člena Rady AZUŠ, která zde měla své výjezdní jednání. Souběžně zde probíhalo ústřední kolo soutěže ZUŠ v sólové hře dechových nástrojů. V té době jsem už poslouchal z různých stran kritiky „chytrých“, kteří většinou nikdy sami žádné ústřední nebo alespoň krajské kolo soutěže ZUŠ neorganizovali, co všechno je ve Vysokém Mýtě špatně, a tak jsem postupně obešel všechny poroty, vyslechl různé výkony soutěžících i jejich hodnocení a nahlédl také do organizačního štábu. Nic špatného jsem ale nenalezl, všechno fungovalo, jak mělo. A i když jsem s tím původně nepočítal, po dohodě s paní ředitelkou Lukášovou zůstal jsem do druhého dne a rád jsem slovy poděkování a uznání zahájil koncert vítězů.
Třetí vzpomínání už není tak radostné, ale na jeho konci mne čekalo překvapení. Když se vloni na jaře sešla pěvecká sekce k přípravě podmínek letošní soutěže, zařazování žáků do kategorií podle věku ponechala podle školního roku. Nebyl jsem na tomto jednání a návrh podmínek jsem dostal asi v polovině dubna. Spojil jsem se tehdy s Ivanou a ptal jsem se, jestli by zpěváci nechtěli vyzkoušet nový způsob zařazování podle věku dosaženého v roce, kdy soutěž skutečně probíhá. Po určité diskusi jsme se domluvili, že tento způsob nabídne celé sekci a sdělí mi, jak se rozhodli. Je pravda, že v té době už špatně mluvila a komunikace se přesunula do mailů, ale v červnu mi Ivana potvrdila, že pěvecká sekce souhlasí a akceptuje nový způsob. Po prázdninách dostaly věci dramatický spád a teprve jsme se dozvěděli, jak vážně je Ivana nemocná. Přesto mi ještě v září napsala, že pěveckou soutěž dovede do ústředního kola... Když už bylo jasné, že je to úkol nad její síly, domluvili jsme se s celou pěveckou sekcí na mimořádné schůzi republikové sekce u nás v Biskupské na 22. 10. 2014, kde měl Ivanu zastupovat její syn David... Všechno ale nakonec nečekaně rychlým odchodem Ivany dopadlo jinak a já jsem si v tu chvíli vůbec neuměl představit, jak bude jednání pěvecké sekce probíhat. Musel jsem velmi ocenit konstruktivní a vstřícný přístup všech, kteří přijeli. Jako by je ztráta uznávané kolegyně spojila ještě více než dosud. Nezbývá mi, než s hlubokou úctou a pokorou smeknout...

Související dokumenty