Trauma jménem ZUŠ - máte ho taky?

Vydáno: 5 minut čtení

V České republice máme nesmírnou výhodu, že v každém městě i v každé menší vesničce máme ZUŠ s jejich mnoha detašovanými pracovišti. Vzdělávání v umění je tak dostupné opravdu každému. Je to vlastně taková idylka.

Trauma jménem ZUŠ – máte ho taky?
Kateřina
Jagla
cellistka, hudební mentorka a učitelka
Já sama jsem na několik ZUŠek chodila a také jsem na pár z nich učila, ale mám poc

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení v základních uměleckých školách
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Řízení změny
Oblasti plánování zaměstnanců
Kariérové poradenství
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku

Poradna

Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek