Tanečnice a tanečníci z českých ZUŠ se sešli v Pardubicích

Vydáno:

Ve dnech 5.-7. června 2015 se ve Východočeském divadle v Pardubicích uskutečnilo po šesti letech ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru základních uměleckých škol České republiky. Jak průběh hodnotí organizátoři, porotci a učitelé?

Tanečnice a tanečníci z českých ZUŠ se sešli v Pardubicích
Aleš
Chalupský,
předseda ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Na úvod několik čísel ze zprávy členky poroty paní Mgr. Bohumíry Cveklové, která taneční obor na ZUŠ i na amatérské scéně sleduje již mnoho let: ústředního kola soutěžní přehlídky žáků tanečních oborů ZUŠ v Pardubicích se letos zúčastnilo 337 žáků, doprovázelo je přes 40 pedagogů a představilo se 41 tanečních skladeb. Hostem přehlídky byla integrovaná taneční skupina tělesně postižených T. I. K. ze ZUŠ v Jilemnici. Organizační zajištění ústředního kola měla na starost Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny v čele s ředitelkou Mgr. Naďou Gregorovou. Důstojné prostředí Východočeského divadla dýchalo přátelskou atmosférou, taneční náladou a přes nepřízeň tropického počasí si děti užívaly procházek po krásných pardubických parcích.
Porota pracovala ve složení: předsedkyně MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., (Hudební a taneční fakulta AMU Praha), členové: Mgr. Bohumíra Cveklová (ARTAMA Praha), Mgr. Pavla Šmerdová (Pražská taneční konzervatoř a SOŠ Praha), Mgr. Jana Portyková (ZUŠ Střezina, Hradec Králové), Mgr. Dagmar Nejedlá (ZUŠ Charbulova, Brno), Mgr. Šárka Kuželová (ZUŠ Kladno) a MgA. Ing. Edgar Mojdl, Ph.D., (Hudební fakulta JAMU a ZUŠ Charbulova, Brno).
„V přehlídkovém programu byly zastoupeny všechny věkové kategorie žáků ZUŠ, tedy jak děti školního věku do 15 let, tak starší žáci do věku 18 let i dospělí nad 18 let,“ říká Bohumíra Cveklová. „Pokud jde o zaměření taneční výchovy na ZUŠ, převažoval současný tanec (30 tanečních skladeb), lidový tanec byl zastoupen 6 skladbami a klasický tanec 5 skladbami. Celková úroveň ve všech disciplínách byla velmi dobrá, předvedeny byly i skladby výjimečné úrovně, jakými byly v první věkové kategorii skladby Na slepou bábu (Markéta Odvodyová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary), Posvícenský kostelíček (Lenka Šťastná, ZUŠ Pardubice, Havlíčkova), Honza jede z kopečka (Marie Jirmanová, ZUŠ Šumperk) a Vyprávění mravenčí chůvy (Vendula Dědová, ZUŠ Sedlčany). Ve druhé věkové kategorii zaujaly skladby Ozvěny pravěku (Dita Zahálková, ZUŠ Jihlava), Dušičky (Alice Janotová, ZUŠ Strakonice) a Jinakosti (Hana Ludvíková a žačky, ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou). Rovněž ve třetí věkové kategorii se urodilo, čehož důkazem jsou Metamorfózy (Lenka Jíšová, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň), Krystalizace (Blanka Rejholdová, ZUŠ Červený Kostelec) a Mezi nebem a zemí (Bohumíra Eliášová, ZUŠ Klapkova Praha). Ve čtvrté a páté kategorii zaujaly mimořádnými kvalitami taneční skladby Tahy a vztahy (Naďa Gregorová, ZUŠ Pardubice-Polabiny), Studánky (Živana Vajsarová, ZUŠ Štefánikova Praha), Nejsi sám (Michaela Suša a žačky, ZUŠ Lounských Praha), Dívčí kola z Jihlavska (Marcela Látalová, ZUŠ Černošice), Já musím začít pomalu, abych mohla (Petra Blau, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary), K smrti tě nenávidím (Jana Trubačíková, ZUŠ Uherské Hradiště), Girlandový valčík (Sylva Mičánková, Soukromá ZUŠ Mgr. Radmily Chmelové, Brno), Býti a Nezměnitelný soubor představ (Ilona Rudelová a žáci ZUŠ Nový Jičín).“
„Jak vyplynulo z hodnocení poroty, velmi se zlepšil výběr hudby, zastoupena byla i živá hudba včetně hudební improvizace, v tanečních skladbách z lidové inspirace nechyběl zpěv. Z klasického hudebního odkazu byla zastoupena hudba Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Iljiče Čajkovského, Clauda Debussyho, Krysztofa Pendereckého, Johanna Sebastiana Bacha, Sergeje Prokofjeva a Benjamina Brittena. Ze současných hudebních skladatelů se několikrát objevila hudba Jiřího Pavlici, kromě toho i hudba Sylvie Bodorové, Armada Amara, Chrise Zieglera, Maxima Illiona, Ignáce Tůmy, Arvo Pärta, Astora Piazzolly, Erika Satie, Johna Cage a dalších. Zvýšila se i úroveň tvůrčí práce, včetně zapojování žáků do procesu tvorby tanečního díla a s tím související tvorbou kostýmů a scénických výtvarných prvků. Porota udělila více než 30 ocenění za jednotlivé taneční skladby a více než 20 ocenění za vynikající pedagogickou a tvůrčí práci. Kromě toho pak ještě tři diplomy za umělecký dojem a mimořádný umělecký počin autorkám skladeb Studánky (Živana Vajsarová), Já musím začít pomalu, abych mohla (Petra Blau) a Mezi nebem a zemí (Bohumíra Eiášová). Tyto taneční skladby reprezentují to nejpřínosnější směrování v oboru taneční výchovy na ZUŠ, totiž tvorbu z naší kulturní podstaty, lidské přirozenosti a touhy po kráse,“ uzavírá Bohumíra Cveklová de facto hodnocení poroty a ještě dodává: „Na této cestě přejeme všem pedagogům tanečních oborů ZUŠ co nejvíce úspěchů!“
A jaký byl pohled organizátora? Dejme slovo dámě, která to všechno měla „na triku“ a která právem patří mezi uznávané odborníky tanečního oboru ZUŠ - paní Mgr. Naděždě Gregorové, ředitelce ZUŠ Pardubice-Polabiny: „V předchozích letech organizovala naše škola už několik ústředních kol soutěžních přehlídek, a tak mohu po tříleté pauze srovnávat. Stejně jako u výtvarného oboru se vidíme v tříletých cyklech. Možná bychom si zasloužili přehlídek víc - pro současný tanec, lidový i klasický tanec. Ale to by bylo zase méně financí pro ostatní soutěže. Oproti minulým rokům jsme s penězi trošku zápasili. Dotacez MŠMT byla nižší, záštita byla malým bonbónkem (zřizovatel potřebuje finance jinde) a sponzoři se moc nehrnuli. Museli jsme zvýšit účastnický poplatek na 1000 Kč pro všechny. Je pravda, že se zase vrátí zpět formou proplacených poplatků za ubytování (kupodivu jsme sehnali noclehy v ceně 200 až 400 Kč), stravné a jízdné. Nula od nuly pojde. A tak mé první poděkování patří ředitelům škol, kteří určitě neměli radost z vysokých účastnických poplatků. Velkou částku tvoří nájem a služby v divadle. Velké město, profesionální divadelní zázemí, strávili jsme zde plné tři dny. Pro nás tanečníky je vlastně scéna to hlavní, co řešíme. Všichni se vyrovnali s velikostí jeviště, vystřídali jsme se v menších šatnách, prostorové zkoušky proběhly bez problémů, celkový časový harmonogram klapl obdivuhodně. Mladí osvětlovači pomáhali svými zkušenostmi, technika byla po ruce. Druhé poděkování posílám pardubické divadelní scéně. Na zvážení je, jestli hledat divadlo v menším městě s nižším pronájmem.“
A názor na účastníky a spolupracovníky? Ten je jednoznačný: „Třetí poděkování přísluší všem tanečním účastníkům. Vše se tak nějak ideálně sešlo. Přijeli milí usměvaví lidé z celé republiky, bylo to finále před koncem školního roku, vyšlo nám sluníčkové počasí, páteční volno někteří po zkoušce trávili na Pernštýnské noci (folklór), sobotní dopoledne na procházce starým městem, nabízelo se venkovní posezení na opravené třídě Míru. Prostě pohoda. Malé změny účastníků jsme řešili na místě, taneční tašky a placky se líbily. Je to o přístupu kolegů, o jejich toleranci, snaze domluvit se a případně s nadhledem řešit výjimečné situace. Poděkování čtvrté věnuji kolegům z naší školy za pomoc a spolupráci, výtvarné nápady a jejich realizaci, převoz hromady přepravek, fotografům, filmařům. Příprava probíhala včas a podle ohlasů se vyplatila. Jsme za to rádi. Bez týmu lidí kolem sebe to nejde a klobouk dolů před všemi, kteří ústřední kola organizují! Poslední poděkování bych poslala členům porot. Ne vždy se lehce vysvětluje, komunikuje, organizuje, objasňuje názor na věc. Na naší přehlídce probíhaly rozbory individuálně. Každý porotce vyslovuje svůj názor a je na každém choreografovi, pedagogovi, co si z toho odnese. Tolerance, přijímání protinázorů, vzájemná komunikace je na nás všech. Zástupci krajských uměleckých rad se budou scházet, rozebírat připomínky a postřehy. Ne vždy je vše dobře nastaveno. Jak zlepšit systém výběru, průběh přehlídek v nižších kolech, jejich hodnocení, zápisy, jak co změnit a vylepšit. Na zvážení je, jestli hledat divadlo v menším městě s nižším pronájmem. Pár připomínek je a budou se řešit. Mají před sebou hodně práce.“
Dejme teď prostor odbornému pohledu předsedkyně sekce tanečního oboru, paní Mgr. Iloně Rudelové, zástupkyni ředitele ZUŠ v Novém Jičíně: „Soutěžní přehlídka se konala poprvé od doby, kdy se začalo vyučovat podle školních vzdělávacích programů. Taneční sekce ÚUR očekávala, jakým způsobem se zavedení ŠVP promítne do průběhu a kvality soutěžní přehlídky. Předběžné obavy s účastí choreografií, které bychom mohli zařadit spíše do kategorie tanečního sportu, formací nebo parketových předtančení se nenaplnily. A i školy, které se těmto aktivitám věnují, přihlásily choreografie odpovídající vyhlášení soutěží, mnohdy velmi úspěšné. Potvrdila se tak správnost nastavení hodnotících kritérií. Z tanečních disciplín byl nejvíce zastoupen současný tanec, v menší míře pak tanec klasický a lidový. Úroveň soutěžní přehlídky se neustále zvyšuje. Je pozoruhodné, s jakými nápady a náměty učitelé a jejich žáci přicházejí. Zlepšuje se též technická připravenost žáků, která jde v souladu s přirozeným pohybem a tvořivou prací. Pozadu nezůstává ani výběr hudby. V ústředním kole byla kvalita práce obdivuhodně vysoká. Ve většině tanečních skladeb jsme mohli vidět vyváženost všech složek choreografie.“
A co dodat ke stížnostem, názorům a připomínkám pedagogů? „V průběhu soutěžní přehlídky jsem jako předsedkyně taneční sekce ÚUR neobdržela žádnou stížnost. Obdržela jsem pouze připomínky a podněty dvou vyučujících k hodnocení poroty. Dávají k zamyšlení uvést do hodnocení systém bodování a jeho případné následné zveřejnění podobně, jako je tomu v hudebním oboru. Těmito připomínkami se bude zabývat taneční sekce ÚUR na svém pracovním jednání na podzim 2015. Dále se na krajské úrovni řešila jedna stížnost k organizaci okresního kola. Zde došlo k vysvětlení a objasnění vzniklé situace.“ A ještě jedna důležitá myšlenka, která by neměla zapadnout: „Účast v soutěžní přehlídce lze považovat za jednu z forem dalšího vzdělávání tanečních pedagogů, i když kromě diplomů a ocenění konkrétního vystoupení nemá jinou certifikaci. Každý ročník přinese nové poznatky, postřehy, pohledy. Umožňuje konfrontaci pedagogů prostřednictvím setkání, sdělování si zkušeností a názorů. Nesmírně cenná je také diskuse s odbornou porotou. Soutěžní přehlídku tanečního oboru 2015 můžeme považovat za velmi zdařilou. Vzniklé otázky a připomínky jistě povedou k jejímu dalšímu zlepšení,“ dodává paní Ilona.
Rád bych se ještě vrátil k názoru paní Gregorové o případném rozšíření soutěže či jejím rozdělení do více let. Poznámka o tom, že tím bude méně financí na všechny soutěže, je samozřejmě pravdivá. Bohužel. I když si myslím, že základního souladu mezi soutěžemi žáků ZUŠ a RVP pro základní umělecké vzdělávání jsme dosáhli, nebylo v době, kdy se podařilo změnu skladby soutěží v tříletém cyklu prosadit, možné jednat také o větší finanční dotaci. MŠMT ani teď o navýšení finančních prostředků pro naše soutěže neuvažuje. Zatím. Uvidíme, co nám přinese budoucnost. Nepochybné je, že nastavení systému soutěží se proměnilo a je odrazem dobré práce v jednotlivých sekcích, které se snaží v soutěžních podmínkách reagovat na vývoj v jednotlivých oborech a nastavit pravidla tak, aby soutěže byly jedním z hodnotných srovnávání kvality vzdělávání. Určitě by větší finanční podpora ze strany MŠMT pomohla především na úrovni ústředních kol, které mají logicky nejvyšší náklady. Je třeba si ale v tuto chvíli také uvědomit, že v současné době je především důležité, aby se podpora MŠMT projevila v přijetí jasné koncepce financování ZUŠ v systému vzdělávání.
Vraťme se ale ještě na závěr k ústřednímu kolu soutěžní přehlídky žáků tanečního oboru ZUŠ ČR v Pardubicích. Chtěl bych moc poděkovat paní Mgr. Naděždě Gregorové, paní Mgr. Iloně Rudelové, vážené porotě ústředního kola, ale také všem ostatním, kteří svou prací a úsilím přispěli k úspěšnému průběhu celé soutěžní přehlídky od začátku až po její vrchol.

Související dokumenty