Stretnutie po 20 rokov

Vydáno:

Evropská asociace hudebních škol (EMU - European Musicschool Union) podporuje své členy ve vytváření regionálních vazeb. Česká republika spolupracuje se státy Višegrádské čtyřky, a tak není překvapením, že první návštěva směřovala na Slovensko.

Stretnutie po 20 rokov
Mgr.
Tomáš
Kolafa
 
ředitel ZUŠ Liberec, výkonný ředitel AZUŠ, člen Presidia European Musicschool Union
Společným setkáváním předcházela schůzka zástupců všech čtyř zemí, která proběhla na podzim 2012 v Mikulově a bude pokračovat v květnu 2013 v polském městě Przemysl. Souběžně však již probíhají bilaterální jednání. Jedno takové se konalo
27. a 28. února 2013 v Bratislavě, kde se sešli představitelé asociací Slovenska a České republiky.
Prezidentka AZUŠ Slovensko Anna Gondášová představila
Štátný vzdelavací program Slovenskej republiky.
Reforma proběhla v roce 2008 ve velmi rychlém tempu. Zákon č. 245/2008 Sb., o výchově a vzdělávání, a souběžné vytváření pedagogických dokumentů se tvořilo následně prostřednictvím několika dodatků. Vzhledem k rychlosti vytvoření ŠVP na Slovensku vykazuje tento dokument mnoho nedostatků, proto se v současné době pracuje na novém ŠVP, který reflektuje inovace a lépe definuje standardy.
Zajímavostí je, že ZUŠ na Slovensku poskytují stupeň vzdělání pro I. stupeň. Pro II. stupeň neposkytují stupeň vzdělání, neboť ho poskytují konzervatoře a střední umělecké školy.
Slovenské ZUŠ mohou otevřít o jeden umělecký obor víc než ZUŠ v ČR. Spolu s hudebním, tanečním, výtvarným a literárně-dramatickým také audiovizuální obor, který má své učební osnovy, tematické plány, časové dotace, vyučovací předměty (hraný krátký film, animovaný film, dokument, reportáž...), dále se zde hovoří o vybavení technikou a zajištění prostor pro výuku. Řešena je také odborná způsobilost pedagogů v tomto oboru.
Kariérní řád je na Slovensku hotov a je realizován, včetně finančního pokrytí. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je decentralizováno a není hrazeno z provozních prostředků jako v ČR, ale z příspěvků od zřizovatele. Vzdělávání ředitelů funguje na stejném principu jako v ČR.
AZUŠ Slovensko považuje český model s odečtem let za nižší dosažené vzdělání učitelů za sociálně a profesně spravedlivý. Financování provozních nákladů hradí zřizovatel. Ředitel školy může každý nákup (i neinvestiční) provést až po souhlasu zřizovatele. Zřizovatel každý měsíc přeposílá 1/12 ročního rozpočtu na účet školy.
Soukromým školám stát financuje 88 % nákladů. Kontrolu provádí zřizovatel a školní inspekce a neoprávněně vynaložené prostředky musí školy vrátit. Pokud ZUŠ odmítne, může se situace řešit pouze soudní cestou. Zřizovatel nemá kompetence kontrolovat pedagogický proces, ale může dát podnět inspekci.
Díky legislativnímu vakuu vzniká v současnosti velký počet soukromých škol. Tyto školy nedodržují závazné ukazatele a ŠVP – např. škola se sídlem v Bratislavě může mít pobočky po celém Slovensku. AZUŠ Slovensko ve spolupráci s ministerstvem hledá cesty, jak zamezit dalšímu vzniku nových škol a jak redukovat síť soukromých škol. V Bratislavě, ale i v některých jiných městech je v současnosti více soukromých škol než státních.
AZUŠ ČR na jednání zastupovala prezidentka Jindřiška Kudrlová a výkonný ředitel Tomáš Kolafa. Součástí jednání byla prohlídka dvou ZUŠ v Bratislavě, setkání s představiteli ministerstva školství a zřizovateli bratislavských ZUŠ. Slovenští kolegové by rádi využili finanční podpory Višegrádského fondu na přípravu konference, které by se mohli zúčastnit v roce 2014 také členové asociací ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Související dokumenty