Spolupráce ZUŠ a konzervatoří

Vydáno:

Vedle tradičních přání lze popřát do nového roku i „úspěšnou spolupráci“. Je zajímavé, kolik konkrétních oblastí lze ke spolupráci doplnit – spolupráci s kolegy, se žáky, s rodiči, s okolními i vzdálenějšími ZUŠkami, se školami jiného typu, se zřizovatelem, s Českou školní inspekcí apod.

Spolupráce ZUŠ a konzervatoří
Aleš
Hajíček
ředitel ZUŠ Teplice,