Šablony mohou ZUŠky posunout kupředu

Vydáno: 4 minuty čtení

V posledních letech jsem na stránkách Speciálu pro ZUŠ publikoval několik textů o projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“, o vzdělávání pedagogů, o projektech z Šablon II v OP VVV nebo o výuce žáků z Ukrajiny na ZUŠ.

Šablony mohou ZUŠky posunout kupředu
Robert
Mimra
ředitel Portedo,o. p. s.

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Kalendář
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Závodní stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Školní program EV a jeho tvorba
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Autoevaluace

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Granty
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Výkon veřejné funkce
Odpočet hodin
Plavání
FKSP
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
FKSP
ONIV
Dotace