První "Česko-Slovenská" harfová soutěžní přehlídka

Vydáno:

V obou zemích je harfa nástrojem ojedinělým, ale jeho obliba stoupá a roste i počet škol, které umožňují na tento nástroj vyučovat. Stěžejní roli v tom hrají harfy menších velikostí, které umožňují dětem hrát již ve věku od 7 let. Důležité faktory, které rozvoj harfové výuky na ZUŠ ovlivňují, jsou i osobnost pedagoga, finanční prostředky, prostorové možnosti apod., ale hlavní asi bude zájem samotných ředitelů, zda chtějí vzdělávací nabídku školy obohatit.

První "Česko-Slovenská" harfová soutěžní přehlídka
Aleš
Chalupský,
předseda spolku ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská 12, Praha 1
Po mnoha diskusích a úvahách jsme se nakonec rozhodli vzhledem k velké nevyváženosti harfové výuky v jednotlivých krajích ČR pojmout tuto soutěžní přehlídku jako jednorázovou - tedy bez nižších postupových kol okresních a krajských, ale současně jako přehlídku mezinárodní, lépe řečeno Česko-Slovenskou, protože i na Slovensku je obliba harfy na vzestupu.
Tak ji také schválila Ústřední umělecká rada. Organizovat soutěž jako mezinárodní má jednu výhodu: do budoucna budeme moci čerpat finanční dotaci na soutěž z jiného balíčku než na ostatní "domácí" soutěže ZUŠ, takže stávající rozpočet se nebude oslabovat. Soutěž tedy proběhla bez dotace, ale za 2-3 roky bychom už o finance požádali regulérně v grantovém řízení.
A jak se harfám v liberecké ZUŠce Frýdlantská, kde harfová soutěžní přehlídka proběhla, vlastně dařilo? Zde jsou některé názory porotců (nebo lépe řečeno porotkyň, protože harfa je nástroj, kde zatím výrazně dominují dámy):
Mgr. art. Zuzana Toroková, PhD., z Konzervatoře v Bratislavě:
"Na úvod krátkeho zhodnotenia súťaže mi nedá nevysloviť slová uznania na adresu všetkých tých, ktorí vytvorili podmienky pre to, aby sa toto podujatie uskutočnilo. Oceňujem najmä skutočnosť, že súťažiaci - ale aj ich učitelia i my porotkyne - sme mali možnosť počuť a porovnať úroveň hry žiakov rôznych vekových kategórií tak v Čechách ako i na Slovensku. Teší ma skutočnosť, že o hru na harfe prejavujú záujem dievčatá i chlapci a chcem veriť, že im chuť a nadšenie pre nástroj vydržia i do budúcnosti."
MgA. Kateřina Bendová z Janáčkovy filharmonie v Ostravě:
"Myslím si, že obrovský přínos akcí toho typu je především v tom, že se děti již od útlého věku a od počátku, kdy začínají na harfu hrát a seznamovat se s tímto krásným nástrojem, mají možnost setkat se svými vrstevníky z jiných uměleckých škol a poslechnout si jejich výkony. Věkový rozptyl soutěžících od 8 do 18 let rozložený do 8 kategorií přinesl širokou škálu krásných výkonů na velmi dobré úrovni. Doufám, že takové harfové přehlídky budou pokračovat, protože jsou pro mladé harfisty velkým přínosem."
MgA. Ivana Švestková z Filharmonie Brno a brněnské Konzervatoře:
"Společná Česko-Slovenská soutěž je určitě dobrý nápad. V názorech na hodnocení výkonů soutěžících, které mne mile překvapily, jsme se v porotě v zásadě shodovaly, očekávám, že kvalita hry v příštích letech půjde ještě nahoru. Možná by stálo za úvahu trochu rozšířit samotný soutěžní repertoár. Vnímám tuto soutěž jako velikou inspiraci nejen pro žáky, ale také pro pedagogy a věřím, že tento ročník byl prvním krokem k vytvoření tradice této soutěže. Věřím, že se opět budeme mít možnost setkat v ZUŠ Frýdlantská v Liberci, v sále, který korunuje dekorativní harfa, u příležitosti dalšího ročníku Česko-Slovenské soutěžní přehlídky."
Barbora Plachá z harfového Ateliéru Arpeggio:
"Chtěla bych nejdříve ocenit vzrůstající úroveň žáků, kteří na harfu hrají, zejména v oblasti techniky hry a repertoáru. V tomto ohledu se pomalu a jistě posunujeme k celosvětovému standardu, což mne velmi těší. Mám také velkou radost z rostoucího počtu soutěžících, je to důkaz píle a obětavosti učitelů na ZUŠkách. Soutěž proběhla ve velmi přátelském a pozitivním duchu, což je vzhledem k věku soutěžících velmi dobře. Doufám, že se v této tradici bude pokračovat. Je to skvělá možnost motivace ke cvičení a v neposlední řadě je tu možnost rozšiřovat repertoár, což je velmi důležité, protože náš harfový repertoár není tak pestrý jako u jiných nástrojů. Doporučila bych k úvaze zařadit i kratší povinnou skladbu pro pedálovou harfu."
Předsedkyně poroty MgA. Lydie Härtelová z Pražské Konzervatoře a Symfonického orchestru Českého rozhlasu:
"Harfa zažívá v poslední době i u nás velkou renesanci. Zatímco před lety byste dokázali v Československu spočítat harfisty na prstech obou rukou, dnes v České republice přibývají každý rok další ZUŠky, kde se vyučuje hře na harfu. Děti většinou začínají na menší háčkové harfy. Výhodou je, že během několika hodin jsou schopny zahrát jednoduchou skladbičku či písničku, brzy mohou ,nastoupit' i do nějakého komorního uskupení (třeba doprovázet zobcové flétny apod.). Již před 4 lety pro ně vznikla první harfová soutěžní přehlídka ZUŠ. Tehdy se stala absolutní vítězkou Barbora Hurťáková, která dnes studuje ve 3. ročníku Pražské konzervatoře. Krásný koncertní sál ZUŠ v Liberci byl 21. dubna 2018 svědkem soutěžního klání třicítky mladých českých a slovenských harfistů. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích, hrálo se na háčkové i pedálové harfy. Nejsilněji byla obsazena kategorie 9-10letých. Právě z této kategorie vzešel absolutní vítěz Jakub Sadílek ze ZUŠ Šimáčkova v Praze 7, který pochází z muzikantské rodiny - i jeho starší bratr Martin je harfista. Jakub okouzlil obrovskou muzikálností a výbornou technikou. Na mne zapůsobil už tím, když si sedl k harfě a připravil ruce na struny: jako by byl s nástrojem srostlý. Moc mě těší vidět a slyšet, jak roste hráčská úroveň našeho harfového mládí. Přeji všem hodně radosti s královským nástrojem!"
MgA. Vendulka Vaňková, předsedkyně harfové sekce ÚUR ZUŠ ČR:
"Soutěžní přehlídka už byla vlastně druhá v pořadí, první se uskutečnila v roce 2014 v Praze ještě bez slovenské účasti. Hodnotím-li úroveň soutěžících s odstupem 3-4 let, s radostí konstatuji velký pokrok v technické vyspělosti, a tím i změnu ve volbě repertoáru jednotlivých žáků, stejně tak mne potěšily nové talenty, které se objevují právě díky takovýmto akcím. Je velmi důležité pro malé i větší harfisty a harfistky, aby i nadále měli možnost porovnat své výkony s ostatními, a tím se posunuli dál v rozvíjení svých schopností a dovedností. Zájem o výuku na harfu stále vzrůstá, proto věřím, že díky osvíceným ředitelům přibudou u nás i na Slovensku další školy, kde budou mít tento nádherný nástroj ve své vzdělávací nabídce."
Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel pořadatelské školy ZUŠ Liberec Frýdlantská:
"Naše ZUŠky plní mnoho rolí a cílů, ale dovolím si z nich vyzdvihnout dva nejzásadnější: děti vzděláváme prostřednictvím umění a děti vzděláváme v umění. Obě tyto role se v každém kole soutěžní přehlídky nebo soutěže objevují a organizátora zavazují k tomu, aby se je snažil naplnit. Myslím tím vytvořit prostorové zázemí pro všechny soutěžící, pedagogy, odbornou veřejnost, rodiče a porotce. V liberecké ZUŠce organizujeme ústřední kola v podstatě každý druhý rok a soutěže vnímáme také jako další vzdělávání našich učitelů - minimálně tím, že jako organizátoři se naši učitelé setkají s kolegy z oboru, dávnými spolužáky, poznají nový repertoár a zjednodušeně řečeno - aniž by museli jet za novým poznáním někam daleko, inspirují se doma. To, že se první ZUŠková harfová soutěž konala v Liberci, se stalo díky liberecké paní učitelce Markétě Doubravské, která více jak rok neúnavně diskutovala se svými kolegyněmi napříč celou republikou. Harfová soutěžní přehlídka se od ostatních soutěží liší. Například tím, že smyčcové či dechové nástroje si soutěžící vozí s sebou, ale harfy jsme museli shromáždit, do Liberce dopravit a rozdělit do tříd, kde se soutěžící rozehrávali. Na samotném pódiu bylo navíc na výběr z několika nástrojů. Mezinárodní účast zahltí organizátora také otázkami fakturace do zahraničí. Zvyšují se náklady na dopravu účastníků. V případě zdravotních potíží cizinců se řeší složitěji lékařská péče. Na druhou stranu ale zahraniční účastníci vnášejí svěžest v repertoáru a vzdělávacích trendech.
Soutěžní harfová v Liberci byla primárně koncipována jako pilotní soutěž žáků ZUŠ ČR ve hře na harfu. Nebyla finančně podpořena a byla mezinárodní. Otázka zní, jak za další tři roky bude soutěž připravena a strukturována. Odpověď má v rukou ÚUR ZUŠ ČR. Přejme si, aby liberecká ZUŠka byla za tři roky opět nabita znějícími tóny háčkových i pedálových harf."
Když jsme na podzim 2014 organizovali první harfovou soutěžní přehlídku v Praze, neměli jsme zcela jasnou představu o tom, zda zůstaneme u občasného setkávání, nebo zkusíme přehlídku zařadit do nějakého širšího systému. Letošní přehlídka ale nakonec napomohla určit její další směřování, protože ukázala, jak se vyučuje hře na harfu v České republice, na Slovensku a jaké jsou další perspektivy. To, že výrazně převažuje pozitivní hodnocení celé přehlídky, je určitě oprávněné, musíme si pouze uvědomit, že i když jdeme správným směrem, jsme teprve na začátku cesty.

Související dokumenty