Projekt "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti" podporuje školní soubory

Vydáno:

Projekt "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti" má za sebou první pololetí, kdy se podařilo "rozehrát" všechny plánované aktivity. Srdečně vás zveme k návštěvě uměleckých a vzdělávacích akcí projektu, a to včetně aktivit, které podporují školní soubory.

 

Projekt "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti" podporuje školní soubory
MgA.
Robert
Mimra,
hlavní manažer projektu; Portedo, o. p. s.
Projektu "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti" se daří díky desítkám spolupracovníků, 67 spolupracujícím školám a partnerům projektu: Západočeské univerzitě v Plzni, České filharmonii, Portedo, o. p. s., a Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Největší díl práce na sebe vzalo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy jako příjemce dotace . Na
www.eurohudebka.cz
zveřejňujeme aktuální informace o projektových aktivitách. Informace průběžně posíláme na umělecké školy.
Cíle projektu jsou podpora žáků se SVP v uměleckém vzdělávání a podpora vzájemné spolupráce uměleckých škol a učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a SŠ. V projektu jsme si naplánovali řadu různých cest k dosažení těchto cílů. Připravujeme metodické materiály a speciální didaktiky pro výuku žáků se SVP v uměleckých předmětech, budeme hodnotit ŠVP ZUŠ a konzervatoří, uspořádáme koncerty, představení, soustředění školních souborů, zorganizujeme konferenci, založíme diskusní fóra, budeme využívat digitální technologie (e-learning, webináře), zrealizujeme semináře, kurzy a workshopy pro učitele, pořídíme videozáznamy z pilotních aktivit projektu atd.
Jednou z nejžádanějších linií projektu je podpora školních souborů. Tato část projektu je volně inspirována venezuelským hudebně-vzdělávacím programem El Sistema, který úspěšně realizuje hudební vzdělávání dětí často ze sociálně vyloučených oblastí, podporuje společný přístup k hudbě prostřednictvím školních orchestrů a pěveckých sborů a pomáhá dětem a mladým lidem rozvinout své schopnosti a osvojit si hodnoty, které jsou příznivé pro jejich vývoj a užitečné pro jejich život ve společnosti. U nás význam školních souborů pro rozvoj dětské psychiky zmapoval projekt "Význam vybraných dětských uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky" (NIPOS, 2003-2007).
V našem projektu nabídneme prostor ve školních souborech žákům se SVP i intaktním žákům, kteří budou společně pracovat na hudebních a divadelních projektech. Konkrétně se jedná o uspořádání soustředění školních souborů, realizaci společných koncertů a představení a další podporu školních souborů. Doplňující aktivitou jsou semináře pro dirigenty a sbormistry souborů na ZUŠ. Vytvoříme také strategii rozvoje školních souborů - bude se jednat o vzorový dokument na příkladu souborů Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Podpora školních souborů, kterou v projektu uskutečníme, bude podrobně popsána v publikaci, kterou vydáme do konce roku 2019. V této publikaci se zaměříme na několik možných úhlů pohledu: Žáci jako účinkující na koncertech a představeních; Žáci jako součást realizačních týmů a také Zdravotní a sociální handicapy jako téma představení školních literárně-dramatických souborů.
První soustředění jsme uspořádali pro žáky Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy v Pasekách nad Jizerou v listopadu 2017. Na podzim 2018 uspořádáme soustředění žáků ZŠ 28. října, Příbram. Na září 2018 připravujeme "Most Praha-Brno", tedy soustředění souborů LDO, které bude souběžně probíhat v Praze a v Brně. Výstupem setkání bude společné představení souborů, které bude v podobě videopřenosu a projekcí vysílána z Brna do Prahy a z Prahy do Brna. Výsledkem bude společné " komplementární " představení souborů ze dvou měst.
Součástí projektu jsou také tři koncerty školních souborů a dva koncerty ve spolupráci s NIPOS-Artama (setkání školních a neprofesionálních souborů). První koncert jsme pořádali v Brně 30. 1. 2018 - zde se setkal neprofesionální pěvecký sbor se symfonickým orchestrem žáků brněnských ZUŠ a sólistů z uměleckých škol. Program koncertu byl postaven na setkání hudby 19. století s hudbou 20. a 21. století. Další koncert jsme realizovali 1. 3. 2018 v Praze. Tématem koncertu byly smyčcové nástroje, které doplnilo vystoupení nevidomé flétnistky (Koncert G dur pro flétnu a orchestr J. J. Quantze).
Vedle podpory školních souborů uspořádáme v následujících měsících v rámci projektu tyto akce:
Konference
-
klíčovou aktivitou projektu je konference k uměleckému vzdělávání, kterou uspořádáme 9. a 10. 11. 2018 v Brně
Aktivity pro žáky
-
od ledna 2018 pořádáme hudební dílny a kurzy skladby na ZŠ Korunovační v Praze
-
od listopadu 2017 realizujeme kurzy hudební improvizace pro mladší žáky - termíny konání jsou 13. 4., 27. 4., 12. 5., 25. 5., 16. 6. a 25. 6. 2018
-
od 14. 7. 2018 bude uskutečněn modul pro žáky se SVP v rámci mezinárodních hudebních kurzů Ameropa
-
v létě 2018 uspořádáme dvoje výtvarné dílny na Západočeské univerzitě v Plzni
Vzdělávání učitelů
-
4. 5. 2018 se uskuteční 3. workshop dirigování (ZUŠ Štefánikova 19, Praha 5)
-
školám nabízíme semináře s Metodickým portálem RVP.CZ
-
další semináře, které si mohou školy vybrat, jsou na téma
Využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů
a další témata podle námětů škol
-
od 17. 3. 2018 pořádáme v Hradci Králové kurzy audiovizuální a filmové výchovy, kurzy jsou určeny učitelům a budoucím učitelům
Zvu vás k osobní účasti na projektu "Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti". Realizátoři projektu se pokusí podívat na témata uměleckého vzdělávání z různých úhlů pohledu.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Související dokumenty