Popisná zpětná vazba namísto pochvaly

Vydáno:

Na stránkách Speciálu pro ZUŠ se vracíme k tématu hodnocení žáků. Tentokrát se zaměříme na dovednost „popisné zpětné vazby“. Toto téma se stává poměrně naléhavým v okamžiku, kdy si do důsledku připustíme, že hlavním smyslem hodnocení není odměnit či potrestat žáka, nýbrž poskytnout mu informace využitelné pro jeho další rozvoj.

Popisná zpětná vazba namísto pochvaly
Mgr.
Luboš
Lisner
 
ředitel ZUŠ Štefánikova, Praha 5
Dáváním jedniček za odměnu si z dětí ve třídě vytváříme filatelistický kroužek. Sbírání známek má jeden základní devastující účinek: pokud žákům poskytujeme odměnu za nějakou činnost nebo výsledek, tak jim tím dáváme najevo, že tato činnost sama o sobě není až tak hodnotná, aby z ní mohli mít radost nebo užitek i bez odměny. Odměnou přitom nemusí být pouze jednička. To samé platí o různých veselých razítkách, samolepkách nebo bonbónech.
Do skupiny odměn patří i pochvaly
typu „děláš mi radost!“, které dlouhodobě vedou spíše k návyku zavděčit se nežli k návyku chtít se něco naučit.
ZPĚTNOVAZEBNÍ SMYČKA
Alternativou k odměňujícímu či trestajícímu hodnocení různého typu je tzv. popisná zpětná vazba. Nejprve se zastavíme u jejího obecného principu.
Zpětná vazba je termín pro situaci, kdy výstup z nějakého systému zpětně ovlivňuje jeho vstup. V elektroakustice způsobuje zpětná vazba známé „pískání“, kdy se výstupní zvuk z reproduktorů dostane zpět na mikrofonní vstup, je zesílen do reproduktorů a zesílený signál opět přijat mikrofonem
(Wikipedie). Z toho důvodu by měly být reprobedny před mikrofonem anebo se musí citlivě hlídat intenzita vstupního signálu.
Mechanismus zpětné vazby využívají také nevidomí. Při svém pohybu přijímají signály ze slepecké hole, přičemž tyto impulzy zpětně ovlivňují jejich další pohyb. V této situaci nedochází k vyhodnocování typu „je to dobré / je to špatné“, nýbrž k popisu stavu „je to takhle“, po kterém následují určité korekce chůze. Jde o základní princip popisné zpětné vazby platný i ve školním prostředí, ať jde o hodnocení žáků, o hodnocení učitelů, anebo o hodnocení celé školy.
Rozdíl mezi pochvalou a popisnou zpětnou vazbou
se velmi dobře vysvětluje na příkladu, kdy se chceme trefit nějakým předmětem do určitého místa. Zkusme si na chvíli představit, že stojíme v tělocvičně a házíme míč do basketbalového koše (my - muzikanti, výtvarníci, tanečníci, herci...). Co se nám honí hlavou, když se nám to nedaří? Co sami sobě říkáme svým vnitřním hlasem?
Ach jo..., to nejde..., stejně se netrefím..., jsem nešika..., já na to nejsem..., co tu vlastně dělám..., zase vedle...
Pokud vám zní v hlavě podobné věty, jedná se o typickou ukázku potupy, která není ničím jiným nežli „zlou sestrou“ chvály.
Pokud bychom v této situaci použili popisnou zpětnou vazbu, říkali bychom si asi toto:
První pokus pod koš..., druhý pokus do hrany desky..., třetí pokus do rámu koše..., čtvrtý pokus do rohu malého čtverce - skoro! - to bude asi ta cesta...
NEHODNOTÍCÍ HODNOCENÍ?
Podmínkou poskytování popisné zpětné vazby je znalost cílů.
Pokud žákovi (nebo i učiteli) poskytujeme informace touto metodou, musí vědět, jak vypadá ideální stav, kterého by měl dosáhnout. Naše sdělení se pak musí opravdu týkat tohoto cíle a musí mít takový obsah a formu, aby se dalo prakticky využít. Mělo by tedy obsahovat i konkrétní návrhy na zlepšení. Používáme-li popisnou zpětnou vazbu, tak žákovi neříkáme, zda je jeho výkon dobrý, či špatný (a už vůbec ne, zda je, nebo není lajdák), nýbrž jej
informujeme o stavu
úkolu.
Příklad popisné zpětné vazby:
Na první poslech je patrné, že ses touto skladbou doma hodně zabývala. Přechody mezi polohami jsou již plynulé a nezapomínáš na dynamiku. Posluchači však skladbě lépe rozumějí, když má každá hudební fráze svůj začátek, vrchol a konec. Vysvětlím ti, co to znamená, a ukážeme si, jak to vypadá v praxi.
Příklad chvály:
Vidíš, jak jsi šikovná, když chceš. Teď je to konečně čisté, udělala jsi mi velkou radost. Vím, že máš talent, ale že ti to trvalo... A když ještě zapracuješ na tom frázování, to na tebe budu opravdu pyšný!
KDE JE PROBLÉM?
Proč je chválit špatné? Vadí snad někomu pozitivní emoce? Není to tak, že v naší společnosti takové city spíše chybí?
Málokdo zpochybní kladné emoce související s odměnami včetně pochval. Je však potřeba si uvědomit, že odměny a tresty jsou dvě strany téže mince. Obojí motivuje člověka udělat něco, co by
sám od sebe
nejspíš nedělal. A to je kámen úrazu odměny i chvály.
Vytváří totiž závislost na tom, kdo chválu poskytuje.
Co se stane, když paní učitelka příště zapomene žákyni říci, že jí udělala radost? Dítě si bude myslet, že udělalo něco špatně nebo nedokonale, ale samozřejmě nebude vědět co. Vlivem odměn i chvály dlouhodobě upadá přirozený zájem žáků o učení. Učení samo o sobě pro ně totiž není dost dobré, když je potřeba jej podporovat odměnami ve formě jedniček, obrázků či pochval. Někteří rodiče pak doma ještě dětem za jedničku zaplatí skutečnými penězi, a to nejen v období vysvědčení. Přitom by se žáci měli učit pro sebe a pro život.
Svět není černobílý. V praxi se nevyskytují učitelé, kteří by žáky výhradně chválili a nikdy jim nesdělovali konkrétní informace k danému úkolu, jak je to nastíněno v ukázkách výše. Avšak určitě stojí za to uvědomit si škodlivé důsledky jakékoliv odměny (včetně chvály) a pokusit se tento zbytečný zlozvyk odstranit a nahradit jej dovedností ocenit žákův výkon srozumitelným a pravdivým popisem stavu.
Funguje to.
Chybí vám u popisné zpětné vazby emoce? Nezapomeňte na osobní zaujetí, gesta a úsměv. Žáci nepotřebují odměny. Vyplavením endorfinů na základě vědomí vlastního úspěchu se odmění sami.
VIDITELNÉ EFEKTY
Jak poznáme žáka, při jehož výuce učitel uplatňuje popisnou zpětnou vazbu? Při koncertním vystoupení nebo při soutěži nijak. Stejně tak jako bez hlubší analýzy neodhalíme, jestli žák na koncertě nebo při postupových zkouškách nehraje skladbičku, kterou do něj učitel „pěchoval“ celý školní rok anebo zda nesoutěží se skladbou, se kterou objíždí přehlídky již několik let. Důležité je, co se děje v žákově hlavě a s jakými znalostmi, dovednostmi, postoji k umění a
návyky v učení
opouští naši školu. A to je hlavním smyslem existence základních uměleckých škol, o čemž se dočteme v kapitole věnované cílům vzdělávání v RVP ZUV.
Okamžitý výkon žáka je nesmírně důležitý a nenahraditelný pro jeho motivaci a pro korekce jeho dalšího učení. Není to však hlavní cíl. Smiřme se s tím, že to nejdůležitější je neviditelné. Nelze to natočit ani vyfotit, pouze na tom můžeme pracovat a nečekat slávu.
Viditelné efekty zaregistrujeme
„jenom“ při výuce samotné. Děti, které jsou chváleny před ostatními, se někdy cítí stejně trapně, jako když jsou kárány. Při poskytování popisné zpětné vazby se pocit studu nedostavuje. Není důvod - a to jak v případě příznivé zpětné vazby, tak i nepříznivé.
Nejde totiž o hodnocení osobnosti žáka, nýbrž o popis stavu jeho úkolu.
INSPIRATIVNÍ LITERATURA
Zdůvodnění, principy a ukázky popisné zpětné vazby jsou rozpracovány v knize P. Kopřivy a kol.
Respektovat a být respektován
(Spirála, 2008) a v publikaci H. Košťálové, J. Strakové a kol.
Hodnocení: důvěra, dialog, růst
(SKAV, 2008).

Související dokumenty