Pěvecké sbory v ZUŠ opět soutěží

Vydáno:

Soutěžní přehlídka sborů základních uměleckých škol se po mnoha letech znovu vrací do systému soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol. Celorepublikové kolo soutěže se uskutečnilo 20.-22. května 2016 v ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli. Z krajských kol, která letos proběhla do konce března, se do Litomyšle nominovaly 1-2 sbory v každé ze čtyř soutěžních kategorií (komorní sbory do 12 a do 18 let, velké sbory do 12 a do 18 let).

Pěvecké sbory v ZUŠ opět soutěží
Aleš
Chalupský,
předseda ÚUR ZUŠ ČR, ředitel ZUŠ Biskupská, Praha 1
Prosadit tyto změny ve struktuře soutěží ZUŠ však vůbec nebylo jednoduché, kromě sborového zpěvu bylo potřeba doplnit také soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, jednu přehlídku literárně dramatického oboru a oddělit sólovou i souborovou soutěž bicích nástrojů od dechových. Jednat bylo třeba nejen v jednotlivých sekcích Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, ale také s úředníky MŠMT. Po několika letech trpělivého vyjednávání se nakonec podařilo změny prosadit. Možná ale nebude na škodu malá rekapitulace procesu těchto změn, které pozvolna směřují ke svému cíli.
Už čtvrtým rokem se vyučuje na základních uměleckých školách podle školních vzdělávacích programů a málokdo si dnes vzpomene, jaké to bylo v době, kdy jsme vyučovali podle starých osnov nebo v období tvorby Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Měl jsem to štěstí a zároveň i čest, že jsem mohl být členem realizačního týmu pro tvorbu RVP ZUV. Ve stejné době jsem se stal předsedou Ústřední umělecké rady (ÚUR) ZUŠ ČR - poradního sboru MŠMT. Pochopil jsem, že změny, které přinese RVP, se nutně musí promítnout i ve struktuře poradního sboru a později zasáhnou i do soutěží a přehlídek ZUŠ.
Postupná rekonstrukce a doplnění poradního sboru začala již v roce 2009, kdy začaly vznikat nové sekce ÚUR. Tehdy také vznikla sekce sborového zpěvu, která dosud jako by ani nikomu nescházela, protože sborový zpěv byl předmět, který svou soutěž nebo přehlídku neměl. Jeho osnovy vytvořili členové sekce sólového zpěvu, kteří měli určité zkušenosti se sbory na svých školách. Na prvních schůzkách nově založené sekce se pochopitelně otevřela diskuse k nastavení soutěže pěveckých sborů v rámci soutěží ZUŠ. Ukázalo se však, že změny mají vždy své příznivce i odpůrce, a ani zde tomu nebylo jinak.
Někteří členové trochu zapochybovali o tom, zda má smysl organizovat soutěž, která proběhne jednou za tři roky, když pěvecké sbory mají každoročně možnost účastnit se soutěžních přehlídek pořádaných organizací ARTAMA. Proto bylo třeba připomenout hlavní smysl soutěže ZUŠ - možnost srovnávání v rámci ZUŠ a podpora a rozvoj výuky sborového zpěvu na školách. Není žádné tajemství, že kromě velkých a skvělých pěveckých sborů, které často fungují na ZUŠ nebo alespoň „při ZUŠ“ a cestují úspěšně po celém světě, jsou na našich školách i menší sbory, které moc šancí na srovnání v takové konkurenci nemají. Další důležitý argument vychází z podstaty Rámcového vzdělávacího programu - všechna vzdělávací zaměření by měla mít možnost srovnávání v systému ZUŠ, a tedy rovný přístup k soutěžím a přehlídkám. Určitě není záměrem konkurovat soutěžím a přehlídkám, které organizuje ARTAMA, neboť cíl těchto soutěží je odlišný.
Největší a zásadní změnu ve struktuře soutěží a přehlídek ZUŠ se podařilo prosadit v březnu 2012. Po dohodě s příslušnými úředníky MŠMT, kteří uznali oprávněnost argumentů pro realizaci této změny, vešla nová struktura tříletého cyklu soutěží a přehlídek ZUŠ, ve které se vystřídají všechna vzdělávací zaměření jednotlivých oborů, v platnost od školního roku 2012/2013. Již tehdy byla plánována soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, ale bylo třeba do konce března 2012 nalézt organizátora ústředního kola soutěže, aby soutěž splnila podmínky pro vyhlášení. To se bohužel nepodařilo, proto i aktivita sekce sborového zpěvu poněkud poklesla s vědomím, že snad za 3 roky.
K přípravě soutěže jsme se společně se členy sekce sešli opět v roce 2014. Nejprve v červnu k diskusi o podmínkách a na další zářijové schůzce se už podařilo nalézt i organizátora ústředního kola. Když nám v říjnu ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli potvrdili, že ústřední kolo zorganizují, věřil jsem, že už se tentokrát soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu v roce 2016 uskuteční. Žádost o grant, podaná na začátku května 2015, byla na MŠMT skutečně schválena, a tak se konečně můžeme těšit, že i pěvecké sbory se mohou setkat v rámci soutěží a přehlídek ZUŠ. Velice děkuji všem, kteří se o to zasloužili - členům sekce sborového zpěvu ÚUR, nadšencům v Litomyšli, ale také těm ministerským pracovníkům, kteří vyslyšeli naše žádosti a argumenty.
Závěrem bych si přál, abychom tuto soutěžní přehlídku přijali se všemi možnými chybami, ať se již staly, nebo teprve stanou, s vědomím, že vždy, když se dělá něco nového, je třeba počítat i s nedostatky. Budoucnost ale ukáže, že to stálo za to.

Související dokumenty