Mezní situace

Vydáno:

 

Německý filosof Karl Jaspers popisoval mezní situace člověka tak, že jsou to situace a okamžiky, kdy selhávají veškeré stereotypy, vytvořené algoritmy a osvědčené postupy při řešení nastalých situacích.

 

Mezní situace
Bohuslav
Lédl
předseda spolku UR ZUŠ, ředitel ZUŠ Turnov
Mnohdy jde o zcela neočekávané

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Doprovod žáka do nemocnice
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program

Poradna

Výuka Aj
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Problémy ve třídě
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Bezpečnost
Kvalifikace
Povinné předškolní vzdělávání
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele