Mezní situace

Vydáno:

 

Německý filosof Karl Jaspers popisoval mezní situace člověka tak, že jsou to situace a okamžiky, kdy selhávají veškeré stereotypy, vytvořené algoritmy a osvědčené postupy při řešení nastalých situacích.

 

Mezní situace
Bohuslav
Lédl
předseda spolku UR ZUŠ, ředitel ZUŠ Turnov
Mnohdy jde o zcela neočekávané

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ET 2020
Strategie celoživotního učení
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti pro oblast vysokých škol
Národní strategie finančního vzdělávání
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Bezpečnost
Kvalifikace