Městem zněly tóny klasické kytary

Vydáno:

Na konci měsíce června 2014 se uskutečnil 5. ročník „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014“. Pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a starosty města jej již tradičně pořádala ZUŠ Zruč nad Sázavou.

Městem zněly tóny klasické kytary
 
Jiří
Freml
 
ředitel ZUŠ Zruč nad Sázavou, člen Rady AZUŠ ČR
Účastníci soutěže se do našeho malebného městečka sjížděli již od časných ranních hodin. V prostorách budovy ZUŠ, kde soutěž probíhala, se celý den nesly tóny klasické kytary pod taktovkou skvělých mladých kytaristů.

V době konání soutěže probíhala prodejní výstava firmy GUITAR CENTRE, GUITARRISSIMO a návštěvníci si také mohli prohlédnout nástroje mistrů kytarářů Petra Matouška, Richarda Hruše, Pavla Kříhy a Pavla Hlaváčka.
Soutěže, která je v našem městě významnou událostí, se letos zúčastnilo celkem 54 mladých kytaristů, kteří soutěžili v pěti věkových kategoriích. Nejsilněji byla obsazena kategorie druhá (do čtrnácti let), kde soutěžilo 16 kytaristů. Jak již samotný název napovídá,
soutěže se zúčastnili nejen kytaristé z Čech, ale i Slovenska, Polska, Ukrajiny a Ruska.
Akce probíhala od čtvrtka do soboty a byla přístupná veřejnosti. Nelehkého úkolu vybrat ty nejlepší z nejlepších se zhostila sedmičlenná porota: Václav Kučera (ČR), Adam Marec (SR), Matěj Freml (ČR), Patrick Vacík (SRN), Stanislav Juřica (ČR), Fabrizio Ferraro (I) a předseda poroty prof. Martin Mysliveček (ČR).
Součástí každého ročníku je také konání večerních koncertů v kostele Povýšení sv. Kříže. Letos jsme v našem městě přivítali kytaristku Petru Poláčkovou, dua Marec – Ferraro, Siempre Nuevo a vídeňské kvarteto guitArtistas. Posluchači si tak mohli vychutnat koncerty v podání předních kytarových hráčů. Díky podpoře partnerů, dárců soutěže a hlavně zásluhou kolektivu ZUŠ měla tato akce vysokou úroveň a vše probíhalo podle stanoveného harmonogramu. Odměnou za vynaložené úsilí byla pochvalná slova hostů i výkony samotných umělců večerních koncertů. Naše žákyně ze ZUŠ Zruč nad Sázavou Anežka Pažoutová, která soutěžila v II. kategorii, získala 4. cenu, Kristýna Nulíčková v V. kategorii také 4. cenu a Matěj Šimek v I. kategorii obsadil 9. místo. Česká kytaristka Dominika Švendová se stala nakonec absolutním vítězem – „laureátem soutěže“, a převzala z rukou Petra Matouška, mistra kytaráře, nástroj v hodnotě 3 000 eur.
Myšlenkou pořádat mezinárodní kytarovou soutěž se zaobírám již několik let. V průběhu pedagogické praxe jsem se zúčastnil se svými žáky mnoha kytarových soutěží v České republice, na Slovensku, v Polsku i SRN a uvědomil jsem si, že neexistuje v Čechách kytarová soutěž, kde se mohou prezentovat ti nejmenší hudebníci. Po konzultacích s předními kytarovými pedagogy nejen z Čech, ale i okolních zemí jsem se rozhodl, že toto soutěžní klání uskutečním.
Vložil jsem do přípravy soutěže všechny zkušenosti nejen ze své pedagogické praxe, ale také poznatky ze zahraničí a v roce 1995 tak vznikl 1. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou. Snažil jsem se nastavit podmínky i průběh soutěže tak, aby vše bylo přínosem pro soutěžící i pedagogy, a to se, alespoň podle reakcí účastníků, zatím daří. Mezinárodní kytarová soutěž ve Zruči nad Sázavou tak není po 9 letech od svého vzniku nějakou bezvýznamnou soutěží, ale respektovanou prestižní akcí ve „světě kytar“.

Související dokumenty