Manažerské desatero ředitele ZUŠ - 5. část - Jak řídit své podřízené?

Vydáno: 7 minut čtení

Manažerské desatero se přiblížilo ke své polovině. Máme za sebou části o funkci ředitele ZUŠ, jeho stylech vedení a dotkli jsme se i manažerských funkcí, konkrétně plánování a rozhodování. V dnešním díle se podíváme na řízení pracovního výkonu, tedy jak probíhá ideální postup při zadávání, zkoumání i hodnocení práce jednotlivých pracovníků.

Manažerské desatero ředitele ZUŠ
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
Odhlédněme teď od ředitele ZUŠ jako pedagogického pracovníka / lídra a soustřeďme se na jeho roli vedoucího pracovníka ve vztahu k ostatním. Tuto roli vymezuje zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění, v § 11 odst. (4):
„Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou

Související dokumenty

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Začínající učitelé
Školní družina a kritéria ČŠI
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků
Oblasti plánování zaměstnanců
Řízení změny
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Rozvoj pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Návštěva u lékaře
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pracovní cesty
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Hospitace
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Změna ředitele v soukromé škole
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce