Lepší něco dělat než si stěžovat!

Vydáno:

Rád bych se podělil o zkušenost, kterou jsem si prošel od minulého března (2020) po dnešek. Nepíšu to proto, abych dělal nějakou sebeprezentaci našemu LDO nebo škole. Naopak bych rád otevřel otázky, které vnímám přinejmenším jako palčivé.

Se svými studenty trávím mnoho času, ať ve výuce, nebo na festivalech či přehlídkách, táborech či víkendových soustředěních. Jsme zvyklí pracovat ve skupině. To nám začátkem první covidové vlny nebylo umožněno, najednou jsme se vídali jen přes obrazovky a já začal vnímat, že nás strach z neznámé nemoci zahnal do domovů, které se nám staly nejenom útočištěm

Související dokumenty