Konzervatoře v České republice

Vydáno:
Konzervatoře v České republice
Konzervatoř Brno nedávno oslavila 100 let od svého založení. Jaká je její současnost a jaké jsou její perspektivy do dalších let? Nejen na to jsme se zeptali ředitele školy, pedagoga a korepetitora, pana MgA. Pavla Maňáska.
„Když z pravé a jisté odnože fundace Thurn-Valsassina z varhanické školy brněnské, působící od roku 1881, povstala roku 1919 konzervatoř brněnská, je tím nepřerušená vývojová linie její zajištěna,“ řekl kdysi skladatel Leoš Janáček a asi měl pravdu, že? Není to tak dlouho, co jste oslavili 100 let své existence.
Ano, naše škola prošla od svého založení Leošem Janáčkem spletitým dramatickým vývojem a byla svědkem příkrých společenských změn a několika státních režimů. Zažila první republiku, okupaci, kolektivizaci, normalizaci, sametovou revoluci a globalizaci. V současnosti jsme svědky všudypřítomné digitalizace a nástupu umělé inteligence. Různá období přinášejí svá společenská očekávání a tím silně ovlivňují celkový charakter konzervatoře, definují významné proměny její činnosti. Potřeba vzdělávání přicházející generace a výchova mladých umělců bude však jistě i nadále stěžejním posláním naší školy i v budoucnosti a důležitým předpokladem zachování lidské povahy naší společnosti.