"Jiné" pojetí výuky hudební teorie

Vydáno:

ZUŠ PAMFILIA Velké Losiny funguje teprve od září 2017. Ambicí jejích učitelů je pečlivě se věnovat problému, který provází vzdělávání na českých ZUŠ již dlouhá léta (ne-li desetiletí) – pojetí, obsah a forma výuky hudební teorie, předmětu, který je často nazýván hudební nauka.

Učitelé hudební teorie na naší škole tento předmět pojmenovali „Dílny“. Pracují i ve spolupráci s učiteli dalších studijních zaměření a samozřejmě s respektem k možnostem samotných žáků. To znamená, že žák hrající na bicí nástroje, musí ovládat daleko dříve složitější hodnoty not než např. klavírista, který naopak od počátku potřebuje mít znalost not v basovém klíči. Tato snaha o co nejpraktičtější a nejužitečnější náplň předmětu „Dílny“ je aplikována zejména z důvodu efektivnosti výuky a také pověstné „oblíbenosti“ výuky teorie. Ta se v očích žáků a často i jejich rodičů jeví jako velmi malá. Dle slov rodičů je to především na základě vlastních špatných zkušeností z dětství.
Učitelé naší školy si vytváří pro předmět „Dílna“ i vlastní skripta. Žáci tak mají jasně stanoveno (a přímo na míru), co se od nich žádá, jakými způsoby se teoretickým poznatkům učit a jak je jednoduše pochopit. Hodiny jsou promyšleně proloženy originálními hrami, které si škola postupně vyrábí. Stále máme na mysli, aby všechno, co děláme, bylo v souladu s ŠVP a především s RVP ZUV.
Natáčení Prodané nevěsty
Přesto, že jsme velmi mladá škola, už v loňském roce toto nastavení pojetí výuky teorie přineslo své výsledky. Všichni žáci měli téměř 100% docházku a podle jejich reakcí si dovolíme i odhadovat, že tento jindy nepříliš oblíbený předmět přijali tak, jak jsme si při nastavování ŠVP představovali.
Vzhledem k faktu, že jako škola teprve začínáme, přijali jsme mnoho žáků i staršího věku. Stalo se, že letos máme v kolektivu 2. ročníku průměrný věk 11,5 roku. Tito žáci mají často odpolední vyučování na ZŠ a skloubit jej se svými povinnostmi, plněním domácích úkolů, cvičením na nástroj, dojížděním do ZUŠ atd. je vcelku velký rozvrhový oříšek. V tom ale jistě nejsme v prostředí českých ZUŠ ojedinělí. Z tohoto důvodu jsme hledali cestu, jak rodičům a žákům vyšších ročníků vyhovět, aby do ZUŠ na předmět „Dílna“ nemuseli dojíždět každý týden.
Hudební formy
Nastavení RVP ZUV naštěstí umožňuje i jinou formu výuky teorie. Toho jsme využili a rodičům nabídli vícedenní intenzivní výuku jejich dětí v rodinném penzionu v podhůří Jeseníků. Všichni moc rádi souhlasili, i když bylo nutné zajistit ubytování, stravování a řešit i několik jednotlivců, kteří nevěděli, co jim přinese, když na výuku vycestují mimo domov. Abychom síly rozložili, rozhodli jsme se učivo rozvrhnout na 3 části během školního roku (4denní pobyt v penzionu v říjnu a 2 víkendy v ZUŠ – první v únoru a druhý v dubnu). Takto můžeme s žáky učivo zopakovat a reagovat na případné nedostatky např. písemnými úkoly během zbývajících měsíců, než kdybychom vyjeli jednou na celý týden.
Setkání J. S. Bacha s P. Ebenem (stroj času v pozadí)
Čtyřdenní pobyt máme již úspěšně za sebou a nebudu zastírat, že přípravy byly náročné. To je ale tak vždycky, když děláte něco poprvé. Pokud by se ale i jiná ZUŠ chtěla pustit do obdobné aktivity, ráda bych zde upozornila na některá úskalí, která je potřeba dopředu dobře promyslet. Především jde o zapojení dostatečného počtu učitelů, kteří novou podobu výuky přijmou za svou. Tedy těch, kteří budou nadšení a budou se na takovou změnu těšit. Je totiž třeba dobře zajistit nejen výuku, ale i dozor. V našem případě se všichni rekrutovali z řad našich pedagogů.
Další důležitou osobou je zdravotník akcí, který by měl být po celou dobu na místě. Samozřejmostí je splnit legislativní náležitosti hygieny, bezpečnosti či zákoníku práce (učitelům náleží příplatky za práci o víkendu/svátku) apod. Je velmi vhodné s kompetentním zástupcem místně příslušné hygienické stanice komunikovat a dotazovat se na případné nejasnosti. Pokud má být výuka produktivní a vyvážená, mnoho času je potřeba věnovat sestavování programu a organizaci jako takové.
Hudební značky v pexesu
My jsme hodně čerpali ze zkušeností 8 ročníků týdenního letního hudebního soustředění, které jsme s kolegy organizovali již v minulých letech. Ty nám pomohly se na celý pobyt dívat z většího nadhledu, rozlišit důležité detaily od nepodstatných drobností. Zkušenosti z podobných aktivit jsou pro efektivitu tohoto netradičního vzdělávání velkým plusem. Je ovšem nutné říci, že i tak jsme si první dva dny nebyli zcela jisti tím, zda je intenzivní výuka tou nejlepší cestou. Třetí den se však již učivo žákům „vylouplo“ a my sklízeli zasloužený úspěch. Žáci pronikli např. v učivu intervalů do takové hloubky, že tvořili ze své iniciativy tercie malé, velké a velmi jednoduše i zmenšené či dvojzmenšené. Enharmonické záměny ovládli do té míry, že jeden tón nazvali např. 5 různými názvy. Radost nás učitelů neměla konce. Složitější učivo vyšších ročníků se v hodinách s „tradičním“ týdenním rozestupem nikdy nedařilo tak dobře prohlubovat. Navíc žáky očividně bavilo experimentovat a s hudební teorií si pohrávat.
Trička po návratu do současnosti
Neopomenutelným prvkem však byl i fakt, že se z žáků stala úžasná parta. Čas mezi výukou trávili společným programem a přesto, že si toho nikdo zřejmě nepovšimnul, byl také promyšleně nastaven a naučný. Celý pobyt byl zastřešen tématem „Hudbou časem i prostorem“, kdy žáci během aktivit sbírali body, které proměňovali za lopatky s pískem. Ten sypali do přesýpacích hodin, které je posunovaly v čase do minulých století, kam cestovali společně se skladatelem P. Ebenem, mluvili s významnými hudebníky, potkali L. Janáčka, A. Dvořáka, L. van Beethovena, J. S. Bacha. Tyto osobnosti jim pak učitelé ztvárnili v dobových kostýmech. Došlo i na odměnu v tomto zápolení (originální trička s potiskem).
Máme před sebou ještě dvě víkendové výuky, takže na celkové hodnocení této nové cesty pojetí výuky hudební teorie si budeme muset počkat do konce školního roku. Prvotní 4denní pobyt každopádně hodnotíme velmi pozitivně, ale co je důležitější – žáci našeho hudebního oboru nějaké nepříjemné pocity při vyslovení slov „hudební teorie“ rozhodně nemají.

Související dokumenty