Jak se umělec stal úředníkem a pak se vydal na cestu zpět

Vydáno:

Původně jsem chtěl obšírně psát o úspěších projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“, který jsme uzavřeli koncem února 2020, ale nakonec jsem se rozhodl, že potřebné informace, pokud budete chtít, si můžete přečíst na webu Kreativnibudoucnost.cz.

Jak se umělec stal úředníkem a pak se vydal na cestu zpět
Robert
Mimra
Portedo, o. p. s.
Pokud si tyto stránky otevřete, najdete zde kompletní informace o projektu, fotky ze 157 realizovaných akcí, je zde 20 publikací a brožur, které jsme pro vás připravili, i podrobné informace o vzdělávacích aktivitách pro učitele a ředit

Související dokumenty