Jak se "proklikat" k duševní pohodě?

Vydáno:

Ty školy, které používají počítačový program Klasifikace, musela začátkem školního roku 2015/16 napadnout otázka, jestli termín aktualizace, která proběhla těsně před začátkem roku, byl skutečně promyšleně naplánován a zda to nepřineslo uživatelům více komplikací než užitku.

Jak se „proklikat“ k duševní pohodě?
Mgr.
Kamil
Trávníček,
ředitel ZUŠ Krnov
Je třeba si na rovinu říci, že žádný termín, který přinesl tolik změn, by asi vhodný nebyl. Bylo to prostě o tom, že jsme na pár minut museli opustit bezpečný přístav našich zkušeností a „proklikat“ se opět k pocitu, že fungování programu známe a je nám blízké.
Popisovat všechny změny, které se od konce srpna udály, nelze, ale ty nejdůležitější si určitě zaslouží krátké zastavení s několika doporučeními, které osobně pokládám za užitečné.
Nové grafické znázornění studií žáka s přehledem roků je pro mě celkem zásadní změnou, která se udála. Jestli potřebujete upravit žákům předměty, chcete zaznamenat přesné ukončení jejich studia, a mít tak kdykoliv přehled o tom, kolik máte ve škole žáků, jste na správném místě. Stačí myší vybrat žáka a stisknout „kouzelnou“ klávesu F7. Velmi intuitivně se pak v zobrazených studiích zorientujete a budete moci upravovat vše potřebné. Dokonce i graficky se autoři snažili ulehčit naši práci. Jednotlivé obory jsou barevně odlišeny, a pomáhají tak s lepší orientací u žáků, kteří mají více oborů či studijních zaměření.
Noční můrou mnoha z nás, zvláště při nečekaných kontrolách zřizovatele a dalších institucí, je získání okamžitého přehledu o celkovém počtu žáků školy. Pryč tedy s „excelovskými“ tabulkami či velkými plachtami papíru! Myší najeďte na posun v čase (pravý horní roh nad seznamem žáků), vyberte rok, pololetí, případně požadované datum a po OK najeďte v hlavním menu na celkový počet žáků. Pokud jste nastavili správné datum, máte přesný přehled o tom, kolik v daném termínu máte ve škole dětí. Na aktuální datum se opět vrátíte posunem v čase v pravém horním rohu a kliknutím na tlačítko „Současný“. Tím se velmi jednoduše vrátíte do aktuálního školního roku i dne.
Další změnou, která se dotýká práce našich zaměstnanců a spokojeností s informovaností rodičů našich dětí, je nastavení třídní knihy, přesněji řečeno nastavení rozvrhu individuální a kolektivní výuky. Ve spodní části úpravy třídnice program zobrazuje všechny hodiny, ve kterých byl žák nalezen v individuální či skupinové výuce. Jedná se o hodiny přidané dříve zde nebo v grafickém rozvrhu. Zatržením v levé části seznamu jen vyberete hodinu, které bude program automaticky předepisovat látku podle dne a délky z rozvrhu. Samozřejmostí je, že můžeme vybrat i více hodin k jedné třídnici. Tato funkce je důležitá při předepisování třídních knih. Pokud nevybereme (nezatrhneme) hodinu, nebude se předepisovat.
V minulých letech jsem často se svými kolegy diskutoval, proč vést školní dokumentaci v elektronické podobě, v čem tkví výhody a případné nevýhody. Po zavedení elektronické agendy u všech zaměstnanců jsme společně narazili na problém žákovských knih. Když už píšeme vše elektronicky, proč nezavést také žákovskou knížku? Vypisování papírové podoby je zdržování v naší práci. Světe, div se, elektronická žákovská knížka je na světě! Samozřejmě je třeba si na rovinu říci, že elektronizace není všespasitelná. Jsou i takové případy, kdy někteří rodiče chtějí mít tuto knížku v papírové podobě. Jako škola se tomu nebráníme a v případě vysloveného přání rodičům vyhovíme. Jde ale skutečně jen o malý zlomek v celkovém počtu žáků.
Jak tedy na psaní elektronické žákovské knížky? Programátoři tento požadavek pilotních škol vyřešili tak, že přidali při vypisování třídní knihy jednu kolonku navíc, která slouží pro vzkazy směřované rodičům a žákům. Při webovém náhledu pak rodiče vidí nejenom vyučovanou látku, známku, absenci, ale také červeným písmem zvýrazněný vzkaz z žákovské knížky.
Změn, které program Klasifikace během třech měsíců nabídl, je skutečně mnoho. Některé jsou nenápadné a téměř neviditelné, některé naopak vzbuzují vášně a nervozitu. Důležité ovšem je, že změny jsou k lepšímu a v případě nepřekonatelných obtíží existuje i možnost proškolení pedagogů přímo v prostoru jednotlivých škol. Lektor programu, s bohatou zkušeností z praxe, přijede osobně seznámit a bezpečně provést zaměstnance školy se základní obsluhou. Výstupem by pak měl být pedagog, který je schopen si svou třídní pedagogickou agendu vést sám a průběžně ji aktualizovat. Může pak nabídnout jak vedení školy, tak i žákům a rodičům přehlednou zpětnou vazbu o průběhu vzdělávání.
Za sebe musím říci, že nejdůležitější je nebát se změn, ať už přijdou kdykoliv. Stačí trochu trpělivosti a člověk se opět „prokliká k duševní pohodě“.

Související dokumenty