Jak řídit ZUŠku jinak

Vydáno: 11 minut čtení

To, že v podnikatelské sféře platí rovnítko mezi spokojeným kolektivem zaměstnanců a podávanými výsledky – ziskem, není nic nového a nikdo nezpochybňuje, že bezpečné prostředí, ve smyslu svobodného, podporujícího a spravedlivého prostředí, uvolňuje mozkový potenciál pracovníků.

Jak řídit ZUŠku jinak
Bc.
Jiří
Stárek
Ředitel ZUŠ Hostivař
Zaměstnanci pak nemusejí tolik času trávit obavami, kde všude na ně vedoucí nastražují „pasti“ v kontrole docházky, plnění závazných norem a dodržování všemožných firemních předpisů. Uvolněnou kapacitu mozku pracovníka pak lze lépe využít pro potřebné inovace v podniku, nalézání efektivnějších výrobních procesů nebo včasné reagování na změny na trhu. Smyslem tedy není nějaké „zavádění firemního dobra“,
ale efektivita při tvorbě zisku.
Potud
 
podniková sféra.
Stejně, jako lze pozorovat, že průmyslový a technologický vývoj je občas poháněn nepříliš pozitivními impulzy – válkami a zbrojením (stačí vzpomenout důvody vzniku internetu), jsou neziskový sektor a veřejné služby často inspirovány právě podnikatelským prostředím. Tím nemám na mysli primi

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kalendář
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunikační strategie školy - šablony
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Změna ředitele v soukromé škole
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování