Jak na vlastní hodnocení?

Vydáno:

Nedávno byla ze školského zákona vyňata povinnost psát zprávu o vlastním hodnocení, povinnost provádět vlastní hodnocení pro školy (tedy i ZUŠ) však zůstává.

Jak na vlastní hodnocení?
 
Jana
Hrubá
 
šéfredaktorka bulletinu Na cestě ke kvalitě
Systém výuky na základních uměleckých školách je velmi specifický a jako ředitelé jste si jistě našli nebo budete muset najít odpovídající formu autoevaluace.
V rámci národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě, který právě skončil, byla vytvořena řada evaluačních nástrojů a dalších užitečných výstupů využitelných i pro vás.
Pravděpodobně jste se už setkali například s bulletinem Na cestě ke kvalitě, jehož šest čísel bylo věnováno jednotlivým fázím procesu vlastního hodnocení.
Jedním z důležitých praktických výstupů projektu je publikace Autoevaluace v praxi českých škol, která poskytuje ve vybraných příbězích škol skutečný obraz reality. Editorka Jana Poláchová Vašťatková v úvodu píše:
„Jsou to příběhy z běžné praxe, takže je v nich popisován nepřikrášlovaný vhled do problematiky, nejde jen o „ódy na radost“. Budete se moci dočíst o pozitivech autoevaluace, ale také „pokusech“, které se nejprve nedařily a teprve až s postupem času, po obtížném hledání, vedly k dalšímu rozvoji školy.
V příkladech se také projeví, jak důležitá je autoevaluace právě tím, že poskytuje široké spektrum příležitostí k učení jednotlivců i ke společnému učení lidí ve školách (učí se při řešení problémů, učí se od ostatních, učí se z vlastních chyb, ale také se učí přiznat si chyby a odstraňovat je).“
Mezi pěti zařazenými příběhy škol najdete v publikaci také zkušenosti základní umělecké školy pod názvem
 Příběh ZUŠ v Y
. Možná pomohou někomu z vás v začátcích vlastního hodnocení školy.
Publikaci lze stáhnout na těchto webových stránkách:
V rámci projektu vzniklo téměř třicet příběhů škol (základních, základních uměleckých, středních odborných, ale i gymnázií, konzervatoří atd.) ze všech krajů České republiky.
Do publikace se nevešly, ale všechny jsou uveřejněny na webu projektu v členění podle typu školy pod názvem Inspirativní praxe (http://www.nuov.cz/ae/inspirativni-praxe).
„Příběh každé školy je naprosto jedinečný a vystihnout jej ve veškerých souvislostech by si vyžádalo mnoho a mnoho stran. Pro lepší čtenářský komfort proto ke každému doplním úvod, v němž budu stručně charakterizovat specifičnost příběhu. Vy si pak budete moci podle svého zájmu přečíst kratší i obsažnější podání příběhu (elektronická forma hypertextů umožňuje nahlížet do dokumentů škol, nástrojů vzniklých ve školách apod.). Záleží jen na vás, vážení čtenáři, zda z příběhů načerpáte inspiraci, převezmete nebo adaptujete návod, či se jen ujistíte, že i v jiných školách se odehrávají vám dobře známé děje“, vysvětluje Jana Poláchová Vašťatková.
„Velmi důležité je to, že projekt povzbudil pedagogické pracovníky, aby nabízeli své zkušenosti s vlastním hodnocením jiným školám a sami využívali inspirativních příkladů svých kolegů. Věříme, že tak vzniknou sítě vzájemně se učících škol, které se díky sdílení zkušeností budou přirozeně rozvíjet,“
zdůraznil hlavní manažer projektu Martin Chvál.
Jednou z hlavních aktivit projektu bylo vytvoření 30 evaluačních nástrojů, z nichž mnohé jsou využitelné i pro základní umělecké školy. Např.
Rámec pro vlastní hodnocení školy
e, metoda pro stanovení priorit školy Dobrá škola, ankety pro žáky, rodiče a učitele, soubor dotazníků
Klima školy
a další).
Po zaregistrování na portálu může škola zvolený nástroj využít a poté získá vyhodnocení výsledků.
Portál evaluačních nástrojů
je po ukončení projektu zprovozněn na portálu RVP (http://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/).
Věříme, že si z výstupů projektu Cesta ke kvalitě vyberete podle svých potřeb a získáte potřebnou inspiraci. O to ostatně všichni projektoví pracovníci usilovali.
Cesta ke kvalitě
je národní projekt MŠMT s plným názvem
„AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“.
Probíhal v letech 2009–2012.
Realizovaly ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.
Informace o všech aktivitách projektu naleznete na webové stránce

Související dokumenty