Jak na děti v ZUŠ v době války? - část 1.

Vydáno:

Slavný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., kdysi napsal, že má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím. Jak ale pro ně takové prostředí vytvořit, když za humny zuří válka?

Jak na děti v ZUŠ v době války? – část 1.
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé konference ředitelů, ředitel ZUŠ Hostivař
Obtížně dnes můžeme v záplavě informací, které na děti doléhají ze všech stran, korigovat jejich dopady. Pokud byl před pár stovkami let problém ve školství nalézání co nejlepších cest v předávání vědění v co možná největší míře, dnes je problém přesně opačný. Je možné uchránit děti před záplavou informací a uchovat jejich psychické zdraví před zprávami, které mohou jejich zdravý vývoj ohrozit?
Tu otázku by si měly klást především rodiče.
My pedagogové máme nesrovnatelně méně

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ET 2020
Strategie celoživotního učení
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti pro oblast vysokých škol
Národní strategie finančního vzdělávání
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Bezpečnost
Kvalifikace